Kvittering

Hvent Kvittering

Vennligst merk: Kvitteringen kan hentes først 36 timer etter avsluttet leie.

Hvordan søker jeg etter min kvittering?

Du kan søke etter din kvittering med ditt leiekontraktsnummer eller reservasjonsnummer.

OBS

Ved søk med leiekontraktsnummer:

  • Hvis din leie fant sted i Europa eller Afrika, må du skrive inn E før leiekontraktsnummeret (for eksempel E397854159)
  • Hvis din leie fant sted i Australia eller New Zealand, må du srkive inn bokstaven P foran leiekontraktnummeret (for eksempel P369754125)
     
  • Hvis din leie fant sted i USA eller Canda, må du skrive inn bokstaven U foran leiekontraktsnummeret (for eksempel U975214597)

Ditt personlige leiekontraktsnummer genereres på leiekontrakten som du får ved leieperiodens start (når du henter ut din bil). Kontraktsnummeret finner du lengst opp til venstre, markert med rød på eksempelkontrakten under.
• Ved søking med reservasjonsnummer:
Du finner ditt reservasjonsnummer øverst på bestillingsbekreftelsen, som du har mottatt på e-post, eksempel 1235678SE1.