POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: maj 2018 r.

Witamy w polityce prywatności firm Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent i France Cars, będących częścią grupy Avis Budget Group, Inc., które mają swoją siedzibę w Unii Europejskiej (dalej zwane „ABG”, „my”, „nas”, „nasz/nasza/nasze”). Pełna lista tych firm oraz informacje kontaktoweznajdują się poniżej w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów.

Zapoznaj się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ zawiera ona istotne informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Termin „dane osobowe” oznacza wszystkie informacje związane z żyjącą osobą, na podstawie których można ją zidentyfikować lub których można użyć, aby ją zidentyfikować.

Ze względu na rodzaj prowadzonej przez nas działalności oraz świadczonych na Twoją rzecz usług może zaistnieć konieczność przekazania informacji naszym niezależnym licencjobiorcom. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania w przypadku biur wynajmu Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent oraz France Cars będących własnością i prowadzonych przez niezależnego licencjobiorcę, który nie jest własnością ani nie znajduje się pod kontrolą ABG ani jej spółek zależnych i stowarzyszonych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o niezależnych biurach wynajmu. Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z wykorzystaniem Twoich danych osobowych przez niezależne biura wynajmu, skontaktuj się z nami, pisząc na adres DPO@abg.com.

ABG może od czasu do czasu zmieniać niektóre fragmenty niniejszej polityki prywatności, dlatego pamiętaj, aby regularnie ją przeglądać. W przypadku wprowadzenia zmiany, która w znacznym stopniu wpłynie na Twoje prawa lub, w dopuszczonym zakresie, w istotnym stopniu zmieni sposób, w jaki korzystamy z Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię o tym, umieszczając informację na ten temat w widocznym miejscu w naszej witrynie internetowej, wysyłając wiadomość e-mail lub list tradycyjną pocztą przed wejściem w życie tej zmiany.

Kliknij jedno z poniższych hiperłączy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i ujawniamy Twoje dane osobowe:

INFORMACJE WSTĘPNE
NAJEM POJAZDU
DANE DOTYCZĄCE POJAZDU
ZDJĘCIA I NAGRANIA WIDEO
DANE ONLINE
MARKETING INTERNETOWY
MARKETING
ANALIZA RUCHU SIECIOWEGO
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
MASZ WYBÓR
ZABEZPIECZENIA
PRZECHOWYWANIE INFORMACJI
MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH
TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRYWATNOŚCIĄ
ADMINISTRATORZY I DANE KONTAKTOWE WG KRAJÓW
NIEZALEŻNE BIURA WYNAJMU

INFORMACJE WSTĘPNE

Firma ABG chce, aby jej klienci czuli się bezpiecznie, gdy udostępniają nam swoje dane osobowe. Skorzystaj z niniejszej polityki prywatności, aby dowiedzieć się, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi, gdy masz kontakt z firmą ABG oraz jakie masz możliwości w odniesieniu do przetwarzania tych danych.

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania w przypadku naszych biur wynajmu będących własnością niezależnych licencjobiorców. Zapoznaj się z politykami prywatności naszych niezależnych licencjobiorców, w których wyjaśniają oni, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe, które im udostępniasz.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych gromadzonych, wykorzystywanych i ujawnianych przez firmy ABG w związku z korzystaniem z naszych produktów i usług online lub offline.

ABG musi gromadzić Twoje dane osobowe, aby wynająć Ci samochód lub świadczyć inne usługi. Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie np. telefonicznie, faksem, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, w biurze, po wypełnieniu wniosku online lub formularza rejestracji, podczas dołączania do programu lojalnościowego Avis Preferred lub gdy korzystasz z witryny internetowej ABG lub aplikacji mobilnych, lub gdy korzystasz z naszych produktów i usług.

Pamiętaj, że w niektórych okolicznościach, jeśli nie podasz wymaganych przez nas danych osobowych, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do naszych produktów lub usług określonych w umowie z Tobą lub nie będziemy mogli wypełnić ciążących na nas obowiązków prawnych. Na przykład gdy wynajmujesz od nas samochód, będziemy potrzebowali takich informacji, jak Twoje imię i nazwisko, adres, informacje o płatności oraz prawo jazdy. Jeśli nie podasz nam tym danych, nie będziemy mogli wynająć Ci samochodu. Poinformujemy Cię, gdy wystąpi taka sytuacja oraz co się stanie, jeśli nie podasz nam wymaganych danych osobowych.

Czasem będziemy łączyć dane osobowe uzyskane od Ciebie z innymi informacjami z innych źródeł, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować Ci lepiej dostosowaną do Twoich potrzeb i sprawniej świadczoną obsługę. Takimi informacjami mogą być m.in. Twoje imię i nazwisko, informacje kontaktowe, plan podróży, żądanie rezerwacji i inne informacje związane z Twoją rezerwacją. Stronami trzecimi w tym wypadku mogą być:

 • biura podróży lub zewnętrzni dostawcy usług rezerwacji, za pośrednictwem których dokonujesz rezerwacji;
 • Twój pracodawca lub organizacja, jeśli używasz konta firmowego / organizacji;
 • nasi licencjobiorcy i nasze podmioty powiązane w celu utworzenia konta Wizard lub jeśli dokonujesz rezerwacji w jednym z biur wynajmu obsługiwanych przez nasz podmiot powiązany lub licencjobiorcę, a rezerwacja ta dotyczy usług wynajmu świadczonych przez inne biuro wynajmu, które obsługujemy; oraz
 • policja oraz inne organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa, jeśli będziesz uczestniczyć w wypadku w trakcie najmu pojazdu lub jeśli pojazd zostanie utracony, uszkodzony lub ukradziony, lub jeśli otrzymasz mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości, parkowanie w niedozwolonym miejscu, lub w razie konieczności uiszczenia innej opłaty w związku z uczestniczeniem w ruchu drogowym, lub jeśli popełnisz przestępstwo lub wykroczenie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w trakcie najmu.

Cel wykorzystania przez nas tych danych został szczegółowo opisany w pozostałej części niniejszej Polityki prywatności. Avis może wykorzystywać Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o kilka przesłanek w myśl prawa ochrony danych. Przesłanki te przedstawiają się w następujący sposób: (1) wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych do tego celu (np. otrzymaliśmy Twoją zgodę na wysyłanie Ci materiałów marketingowych drogą elektroniczną); (2) musimy wykorzystać Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, aby zapewnić Ci dostęp do produktów i usług (np. wykorzystując Twoje dane w przypadku najmu samochodu lub dołączenia do programu „Avis Preferred”); (3) przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, pod warunkiem że nie naruszają one Twoich praw i interesów oraz (4) w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. żądanie ujawnienia informacji ze strony rządu lub państwowych organów ścigania).

Te prawnie uzasadnione interesy to: (a) zapewnienie skutecznego zarządzania zawartą z Tobą umową, w tym najmem; (b) analiza sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych usług oraz zarządzanie naszą flotą pojazdów; (c) przeprowadzenie badań oraz analiz dotyczących tego, z jakich usług i produktów chcą korzystać nasi klienci oraz jakiego rodzaju ulepszeń naszych usług i produktów oczekują; (d) zrozumienie sposobu korzystania przez naszych klientów z naszych stron internetowych oraz aplikacji, a także rozpoznanie wszelkich niedociągnięć w funkcjonowaniu tych stron i aplikacji oraz znalezienie sposobu, w jaki możemy poprawić ich funkcjonowanie; (e) poinformowanie naszych klientów o różnorodnych produktach i usługach, jakie oferujemy (f) zrozumienie i udzielenie odpowiedzi na opinie zwrotne klientów; (g) dostosowanie i spersonalizowanie naszych promocji i dodatkowych korzyści, jakie oferujemy naszym klientom; (h) zapobieganie, wykrywanie lub prowadzenie śledztwa w sprawie nieupoważnionego korzystania z naszych pojazdów i systemów, aby zapewnić zgodność z przepisami prawa oraz z naszymi zasadami, a także (i) rozwiązywanie sporów oraz zarządzanie wypadkami i zasięganie porad prawnych oraz innych porad specjalistycznych.

Będziemy gromadzić dane techniczne dotyczące Twoich urządzeń podczas Twojego korzystania z naszej witryny internetowej lub aplikacji, o ile takie gromadzenie jest dozwolone. Aby dowiedzieć się więcej na tematgromadzenia przez nas danych w Internecie, przejdź do punktu Dane online.

NAJEM POJAZDU

Gdy dokonujesz rezerwacji, najmujesz pojazd lub dołączasz do naszych programów, takich jak program dla klientów korporacyjnych lub program lojalnościowy Avis Preferred, gromadzimy dane, aby świadczyć na Twoją rzecz usługi (na przykład wynajmując Ci pojazd, włącznie z wykonaniem umowy najmu pojazdu zgodnie z naszymi ogólnym warunkami najmu, lokalnymi warunkami najmu oraz umową najmu, udostępniając wszelkie dodatkowe zamówione produkty, przyjmując płatności, preautoryzacje i depozyty kaucyjne oraz naliczając rabaty, udostępniając promocje i inne korzyści) oraz w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (na przykład badania i rozwój w zakresie nowych produktów i usług, kontrole w związku z ochroną przed nadużyciem i kontrole związane z zapewnianiem bezpieczeństwa oraz dochodzenie naszych praw). Gromadzimy m.in. następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail (w przypadku rezerwacji online lub jeśli chcesz otrzymać potwierdzenia w formie elektronicznej);
 • adres domowy (potwierdzenie prawa jazdy i do wystawienia faktury);
 • dane pracodawcy i adres firmowy (jeśli jesteś członkiem programu dla klientów korporacyjnych);
 • numery telefonów kontaktowych;
 • data urodzenia (potwierdzenie prawa jazdy i wymogi prawne);
 • płeć (potwierdzenie prawa jazdy);
 • informacje dotyczące płatności, takie jak dane karty kredytowej lub debetowej (kod zabezpieczający pozyskujemy tylko do realizacji transakcji — nie przechowujemy go);
 • numer podatkowy (jeśli jest wymagany);
 • dane z prawa jazdy i/lub innego dokumentu tożsamości wydanego przez odpowiedni urząd, w tym informacja, czy jesteś dodatkowym kierowcą w przypadku określonego najmu (potwierdzenie prawa jazdy i wymogi prawne);
 • dane z innego rodzaju dokumentu tożsamości, takiego jak paszport lub dowód osobisty, jeśli Twoje prawo jazdy nie zawiera zdjęcia lub nie można na jego podstawie potwierdzić Twojej tożsamości i/lub potwierdzenie adresu, takie jak faktura za media (w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przed nadużyciami). Dane, które gromadzimy i przechowujemy będą obejmowały dokument tożsamości ze zdjęciem, tylko jeśli Cię o tym poinformujemy;
 • specjalne kody ze zniżką, numery członkowskie partnerów, członkostwa w stowarzyszeniach, korporacyjne programy lojalnościowe (jeśli zechcesz skorzystać z rabatów, przywilejów lub zrealizować punkty w programie);
 • specjalne żądania i preferencje, w tym:
  • Twoje preferencje dotyczące opcjonalnych dodatkowych produktów, takich jak autocasco oraz inne zabezpieczenia;
  • jeśli dostępna jest usługa dostawy lub odbioru pojazdu, adres, pod jaki ma zostać dostarczony pojazd lub z jakiego ma zostać odebrany oraz wszystkie inne zamówione opcjonalne produkty dodatkowe;
 • inne informacje, które mogą być wymagane w celu wynajęcia Ci pojazdu i/lub świadczenia usług na Twoją rzecz.

Niektóre pojazdy mogą być wyposażone w system GPS (global positioning system [system nawigacji satelitarnej]) lub podobne urządzenia do śledzenia, które mogą również gromadzić informacje na temat pojazdu. Aby dowiedzieć się, jakie dane pojazdu gromadzimy, zapoznaj się z punktem „Dane dotyczące pojazdu”, który znajdziesz poniżej.

Jeśli weźmiesz udział w wypadku lub stracisz pojazd, zostanie on skradziony lub uszkodzony w trakcie najmu, lub ulegnie awarii mechanicznej, będziemy gromadzić informacje dotyczące tego zdarzenia, w tym Twój raport na temat wypadku oraz wszelkie raporty policyjne lub stron trzecich, wraz z danymi osób biorących udział w zdarzeniu, a także informacje o obrażeniach ciała i/lub uszkodzeniu pojazdu lub opcjonalnych dodatkowych produktów. Skorzystamy z tych informacji w celu zawarcia umowy z Tobą (na przykład umowy najmu pojazdu i/lub warunków wszelkich opcjonalnych dodatkowych produktów, takich jak ochrona); w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (na przykład pokrycie kosztów utraty lub uszkodzenia pojazdu); w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wymagane zgłoszenie wypadku do odpowiednich organów) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wniesionych z tytułu takiego zdarzenia.

W trakcie najmu będziemy gromadzić następujące informacje: gdzie i kiedy pojazd został wypożyczony, gdzie i kiedy został zwrócony, preferencje dotyczące ubezpieczenia, zużycie paliwa, przebieg, historia wypadków i inne informacje związane z pojazdem oraz sposobem korzystania z niego przez Ciebie. Te informacje są wymagane w celu wykonania na Twoją rzecz usług zapisanych w umowie najmu lub w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (na przykład monitorowanie wykorzystywania naszej floty pojazdów).

Oprócz wyżej wymienionych celów informacje te będziemy wykorzystywać również po to, aby lepiej zrozumieć naszych klientów i zapewnić im odpowiednie oferty.

Będziemy również gromadzić informacje na temat wszelkich mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości, parkowanie w niedozwolonym miejscu lub inne przestępstwa bądź wykoroczenia powiązanych z uczestniczeniem w ruchu drogowym, które poniesiesz, oraz o wszelkich przestępstwach lub wykroczeniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, popełnionych w trakcie najmu, jeśli informacje te zostaną nam przekazane przez organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa. Będziemy korzystać z tych informacji, aby rozwiązać kwestię tych mandatów lub przestępstw albo wykroczeń zgodnie z warunkami naszej umowy najmu zawartej z Tobą.

Jeśli poinformujesz nas, że cierpisz na dolegliwości zdrowotne, które wymagają specjalnego pojazdu lub pomocy innego kierowcy, wykorzystamy te informacje w celu zapewnienia Ci dostępu do żądanych świadczeń oraz jeśli wyraziłeś/wyraziłaś wyraźną zgodę na posługiwanie się tymi informacjami.

Gdy do nas dzwonisz (niezależnie od rodzaju telefonu), możemy nagrywać lub monitorować rozmowę w celu kontroli jakości, przeprowadzania szkoleń itp.

Gdy kupujesz kartę upominkową lub kupon, rejestrujemy imię i nazwisko oraz adres pocztowy osoby, która ma otrzymać upominek, aby zrealizować Twoje zlecenie. Będziemy korzystać z tych informacji tylko w określonym celu, do realizacji którego zostały one udostępnione. Jeśli sądzisz, że znana Ci osoba podała nam Twoje dane osobowe i chcesz, aby zostały one usunięte z naszej bazy danych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta,którego dane kontaktowe podaliśmy poniżej w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów.

AVIS PREFERRED

Jeśli zechcesz dołączyć do naszego programu lojalnościowego Avis Preferred, będziemy gromadzić i przechowywać takie dane, jak Twoje imię i nazwisko, informacje kontaktowe, dane prawa jazdy oraz data urodzenia w celu utworzenia Twojego konta Avis Preferred zgodnie z warunkami programu Avis Preferred.

Będziemy wykorzystywać te dane, wraz z informacjami związanymi z Twoimi dotychczasowymi i przyszłymi wypożyczeniami pojazdów, aby umożliwić Ci skorzystanie z korzyści wynikających z programu Avis Preferred, w tym z usługi Fast Track w naszych biurach wynajmu, a także z funkcji samoobsługi w zakresie najmu za pomocą naszej aplikacji oraz aby zapewniać Ci dalsze korzyści, do których masz prawo zgodnie z zasadami programu, takie jak bezpłatne podwyższenie klasy pojazdu i bezpłatny najem.

Od czasu do czasu będziemy również wykorzystywać te informacje, aby dostosować wysyłaną Ci komunikację i/lub oferowane Ci promocje do Twoich potrzeb jako członka programu Avis Preferred.

Będziemy również korzystać z tych informacji w celu przeprowadzenia wewnętrznej analizy sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych usług oraz aby poprawić jakość ich świadczenia.

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

Jeśli zamówisz produkty ubezpieczeniowe, które oferujemy w trakcie najmu, takie jak ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (Personal Accident Insurance, PAI) lub Super PAI, przekażemy Twoje dane osobowe ubezpieczycielowi, który zapewnia tę ochronę, w związku z zawarciem przez Ciebie umowy na ten produkt z ubezpieczycielem. Informację o tym, kto jest ubezpieczycielem, przekażemy Ci, gdy zażądasz danego produktu.

Jeśli zgłosisz roszczenie w oparciu o jeden z tych produktów ubezpieczeniowych, udostępnimy ubezpieczycielowi oraz wyznaczonemu podmiotowi zajmującemu się obsługą roszczeń Twoje dane osobowe związane z tym roszczeniem. Jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z warunkami umowy zawartej z Tobą oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony powiązanych roszczeń.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych przez ubezpieczyciela podlega warunkom zawartym w polityce prywatności tego ubezpieczyciela.

DANE DOTYCZĄCE POJAZDU

Niektóre pojazdy najmowane od firm ABG zostały fabrycznie lub później wyposażone w urządzenia pokładowe, które umożliwiają podłączenie samochodu do sieci (connected car), co z kolei pozwala nam na przesyłanie poleceń i odbieranie określonych informacji z pojazdu, w tym danych geolokacyjnych z systemu GPS. Jeśli wypożyczysz u nas samochód podłączony do sieci, Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką oraz załącznikiem dotyczącym ochrony danych Connected Cars dołączonym do ogólnych warunków najmu (lub podobną inną informacją dotyczącą samochodów podłączonych do sieci, którą możemy udostępnić Ci w przyszłości).

ZDJĘCIA I NAGRANIA WIDEO

Niektóre, odpowiednio oznaczone biura wynajmu ABG są wyposażone w systemy nadzoru oraz kamery, które nagrywają nasze pojazdy, gdy opuszczają one parkingi i wracają na nie.

DANE ONLINE

Gdy pobierasz, odwiedzasz i korzystasz z naszych stron internetowych i/lub aplikacji, ABG automatycznie gromadzi informacje techniczne. W niniejszej części opisaliśmy dokładniej, jakie dane techniczne gromadzimy oraz dlaczego to robimy.

Adresy IP i inne dane gromadzone automatycznie : Możemy gromadzić Twój adres IP, gdy odwiedzasz nasze witryny internetowe, co pomoże nam zdiagnozować problemy z naszymi głównymi systemami komputerowymi, w celu zarządzania systemem, raportowania zagregowanych informacji naszym partnerom biznesowym oraz aby kontrolować korzystanie z naszej witryny internetowej. Co do zasady nie łączymy adresu IP z innymi danymi umożliwiającymi identyfikację osoby, której ten adres dotyczy. W niektórych okolicznościach możemy użyć adresów IP, aby Cię zidentyfikować, jeśli uznamy, że jest to konieczne w celu zachowania zgodności z naszymi warunkami korzystania z witryny internetowej lub aby chronić nasze usługi, witrynę internetową, użytkowników lub inne podmioty. Możemy również gromadzić informacje o typie Twojej przeglądarki, dostawcy usług internetowych (Internet Service Provider, ISP), stron przekierowujących / wyjściowych, plikach wyświetlonych na naszej stronie (np. stronach HTML, plikach graficznych itp.), systemie operacyjnym, znaczniku czasu/daty i/lub sekwencji odwiedzanych stron (kliknięć) w celu analizy trendów w formie zagregowanej oraz zarządzania stroną.

Odtwarzanie przebiegu sesji : Gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową, zapisujemy czasem informacje o Twojej sesji w przeglądarce, w tym o odwiedzonych stronach oraz wypełnionych na stronie formularzach. Sprawdzamy te informacje, aby zidentyfikować wszelkie problemy techniczne w działaniu naszych witryn oraz aby poprawić ich interfejs użytkownika. Korzystamy z pomocy strony trzeciej, aby zrealizować tę usługę. Dane nie zostaną ujawnione innym stronom.

Piki cookie i podobne technologie : Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania przez nas z plików cookie, zapoznaj się z naszą polityką w zakresie plików cookie, którą znajdziesz na stronie https://www.avis.co.uk/about-avis/cookie-policy.

Analiza aplikacji mobilnych : Gdy pobierasz i korzystasz z naszych aplikacji do wypożyczania samochodów Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent i France Cars, korzystamy z oprogramowania do analizy aplikacji mobilnych, aby uzyskać informacje o działaniu naszych aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym. Nasze narzędzia analityczne mogą zapisywać informacje o tym, jak często i w jaki sposób korzystasz z aplikacji, zagregowane informacje o korzystaniu z aplikacji, dane dotyczące wydajności oraz informacje o miejscu, z którego aplikacja została pobrana. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki korzystamy z informacji w celu przeprowadzenia badań, zapoznaj się z punktem Analiza ruchu sieciowego.

Mobilne urządzenia GPS i powiadomienia push

: Możemy gromadzić wskaźniki lokalizacji za pomocą modułu GPS na Twoim urządzeniu, gdy korzystasz z aplikacji do wypożyczania samochodów Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent i France Cars i wyrazisz na to zgodę. Jeśli wiemy mniej więcej, gdzie się znajdujesz, nasza aplikacja może działać w sposób bardziej dostosowany do Twoich potrzeb, na przykład znajdując najbliższe biura wynajmu Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent i France Cars. Pomaga nam to ponadto wysyłać Ci powiadomienia push lub inną komunikację w oparciu o to, gdzie się znajdujesz (np. niedaleko miejsc, w których dostępne są promocje) oraz świadczyć na Twoją korzyść określone usługi, takie jak powiadomienia o przybyciu i zwrocie, udostępniać informacje na temat lokalizacji pojazdu, dostępnych pojazdów wyższej klasy itp. Udostępnimy te informacje wyłącznie naszemu dostawcy usług mapowania w celu świadczenia na Twoją korzyść naszych usług. Aby się upewnić, że będziesz otrzymywać odpowiednie powiadomienia, musimy gromadzić określone informacje na temat Twojego urządzenia, takie jak system operacyjny oraz informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Jeśli zmienisz zdanie co do udostępniania swojej lokalizacji lub otrzymywania powiadomień push za pomocą aplikacji, w każdej chwili możesz odpowiednio zmienić ustawienia swojego urządzenia mobilnego, tak aby wyłączyć transmisję danych geolokacyjnych lub przesyłanie powiadomień push. Pamiętaj jednak, że jeśli wyłączysz te funkcje, nie będziesz otrzymywać informacji dostosowanych do swojej lokalizacji ani ofert promocyjnych dostępnych w miejscu, w którym przebywasz.

MARKETING INTERNETOWY

Firma ABG korzysta z usług stron trzecich, które zajmują się dostarczaniem reklam online lub reklam elektronicznych w naszym imieniu. Te strony trzecie korzystają z danych na temat Twoich wizyt na naszych stronach internetowych oraz dotyczących korzystania przez Ciebie z aplikacji, aby wysyłać Ci dostosowane do Twoich potrzeb reklamy, które mogą Cię zainteresować. Te informacje są gromadzone przy zastosowaniu plików cookie, skryptów, pikseli, znaczników etag (znaczników obiektu), sygnałów nawigacyjnych (web beacons) oraz podobnych technologii, z których korzysta firma ABG oraz nasi partnerzy specjalizujący się w marketingu, zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

MARKETING

ABG może udostępniać dane osobowe stronom trzecim (tak jak zostało to wyjaśnione w punkcie „Udostępnianie informacji”), które pomagają nam realizować nasze projekty związane z marketingiem oraz promocją, na przykład zarządzając naszymi stronami w portalach społecznościowych, organizując konkursy, loterie oraz inne promocje lub przesyłając komunikację marketingową.

Będziemy korzystać z Twoich danych osobowych do wysyłania materiałów reklamowych wyłącznie, jeśli wyrazisz zgodę na ich otrzymywanie lub jeśli stosowne przepisy prawa będą to dopuszczać. Takie materiały reklamowe będą wysyłane drogą elektroniczną lub na Twój adres pocztą tradycyjną.

Nie chcesz otrzymywać materiałów promocyjnych i marketingowych, wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych od firmy ABG oraz naszych partnerów? To żaden problem! W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na marketing bezpośredni lub powiedzieć nam, że nie chcesz otrzymywać takich materiałów. Więcej na ten temat dowiesz się w części Masz wybór.

ANALIZA RUCHU SIECIOWEGO

Korzystamy z oprogramowania umożliwiającego analizę ruchu sieciowego, takiego jak Adobe Analytics, Google Analytics i innych, które pomagają nam lepiej zrozumieć działanie naszego oprogramowania na naszych stronach internetowych oraz aplikacji na Twoim urządzeniu. Te narzędzia rejestrują informacje techniczne, m.in. dotyczące Twojego urządzenia wraz z informacjami o użytkowaniu, czyli jak często korzystasz z naszej witryny internetowej lub aplikacji, z jakich funkcji aplikacji korzystasz, a z jakich nie lub jakie strony witryny internetowej odwiedzasz, zagregowane dane dotyczące korzystania, dane dotyczące wydajności, skąd aplikacja została pobrana oraz informacje o Twojej wizycie na stronie, w tym niektóre adresy URL z sekwencji odwiedzanych stron — docelowych, pośrednich oraz początkowych. Dalsze informacje na temat tych narzędzi znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Chcesz się dowiedzieć, co się dzieje, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe lub korzystasz z naszych aplikacji? Dowiedz się więcej w punkcie Dane online.

DZIECI

Strony internetowe, aplikacje i usługi ABG nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia. Dotyczy to wszelkich łączy do innych witryn internetowych, które udostępniamy dla Twojej wygody. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci z jakiegokolwiek powodu. Jeśli sądzisz, że firma ABG otrzymała dane osobowe Twojego dziecka lub innej osoby niepełnoletniej, skontaktuj się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres podany w części Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów .

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

ABG może wykorzystywać i udostępniać Twoje dane osobowe oraz dane pojazdu organizacjom stowarzyszonym i niestowarzyszonym w następujących celach:

Odbiorca będący stroną trzecią

Cel ujawniania

Podstawa prawna przetwarzania

Niezależni licencjobiorcy / franczyzobiorcy oraz dostawcy usług sieciowych w celu wykonania naszej umowy z Tobą oraz w celu zrozumienia sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług i aby poprawić prowadzoną przez nas działalność

 • Dokonywanie i potwierdzanie rezerwacji najmu pojazdów;
 • Udostępnianie naszego programu nagród oraz aktualizacja punktów i nagród dla partnerów;
 • Połączenie z Twoimi kontami firmowymi i komercyjnymi;
 • Pomoc w nawigacji lub planowaniu podróży;
 • Zapewnianie klientom pomocy;
 • Rozwiązywanie kwestii naruszenia przepisów ruchu drogowego, związanych z parkowaniem i opłatami za udział w ruchu drogowym;
 • Przetwarzanie roszczeń związanych z wypadkami i/lub obrażeniami;
 • Zapewnianie klientom pomocy drogowej;
 • Ochrona lub obrona praw lub dobrobytu naszego, naszych pracowników, klientów lub innych osób;
 • Weryfikacja kryteriów bezpiecznego kierowcy w przypadku kierowców zawodowych.
 • Wykonanie umowy;
 • Prawnie uzasadnione interesy;
 • Zobowiązania prawne; lub
 • Wyrażenie zgody.

Biura podróży w celu wykonania naszej umowy podpisanej z Tobą, gdy korzystasz z ich usług oraz w celu zrozumienia, w jaki sposób korzystasz z naszych usług oraz w celu poprawy prowadzonej przez nas działalności

 • Dokonywanie i potwierdzanie rezerwacji najmu pojazdów;
 • Przetwarzanie płatności i zwrotów;
 • Pomoc w nawigacji lub planowaniu podróży;
 • Zapewnianie klientom pomocy;
 • Zapewnianie klientom pomocy drogowej;
 • Ochrona lub obrona praw lub dobrobytu naszego, naszych pracowników, klientów lub innych osób.
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Twój pracodawca lub organizacja w celu zapewniania Ci dostępu do korzyści wynikających z udziału w programie firmowym lub programie dla organizacji oraz aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, a także aby poprawić prowadzoną przez nas działalność.

 • Sprawdzenie prawa jazdy lub innego dokumentu tożsamości.
 • Sprawdzenie uprawnienia do korzystania z konta lub kodów zniżkowych;
 • Połączenie z Twoim kontem firmowym lub komercyjnym.
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Brokerzy w celu wykonania naszej umowy zawartej z Tobą, w momencie rezerwacji pojazdu za pośrednictwem ich usług oraz w celu ochrony naszej firmy przed nadużyciami i wierzytelnościami nieściągalnymi

 • Dokonywanie i potwierdzanie rezerwacji najmu pojazdów;
 • Przetwarzanie płatności i zwrotów;
 • Zapewnianie klientom pomocy;
 • Windykacja należności;
 • Kontrola mająca na celu zapobieganie nadużyciom.
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Platformy rezerwacyjne w celu wykonania naszej umowy zawartej z Tobą, gdy z nich korzystasz oraz w celu zrozumienia sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, a także aby poprawić prowadzoną przez nas działalność

 • Dokonywanie i potwierdzanie rezerwacji pojazdów.
 • Sprawdzenie uprawnienia do korzystania z konta lub kodów zniżkowych;
 • Przetwarzanie płatności i zwrotów;
 • Ochrona lub obrona praw lub dobrobytu naszego, naszych pracowników, klientów lub innych osób.
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Wydawcy kard kredytowych w celu uzyskania od Ciebie płatności

 • Przetwarzanie płatności i zwrotów;
 • Kontrola mająca na celu zapobieganie nadużyciom;
 • Windykacja należności.
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Kierownik ds. obsługi klientów firmowych w celu udostępnieniu Ci korzyści wynikających z udziału w programie dla firm lub organizacji oraz aby zrozumieć sposób, w jaki korzystasz z naszych usług, a także aby poprawić prowadzoną przez nas działalność

Jeśli najmujesz pojazd za pomocą konta firmowego, członkowskiego lub innego konta podmiotu handlowego, możemy udostępniać Twoje dane osobowe organizacji, która zarządza kontem w celu realizacji ich zamierzeń. Zalecamy Ci zapoznanie się z polityką prywatności tej organizacji, aby dowiedzieć się więcej na temat jej zasad ochrony danych.

 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Biuro marketingowe w celu udostępnienia Ci korzyści wynikających z udziału w programie dla firm lub organizacji oraz aby zrozumieć sposób, w jaki korzystasz z naszych usług i poprawić wykonywaną przez nas działalność

 • Udostępnianie naszego programu nagród oraz aktualizacja punktów i nagród dla partnerów;
 • Ochrona lub obrona praw lub dobrobytu naszego, naszych pracowników, klientów lub innych osób.
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Dostawcy usług IT, w tym dostawcy platform IT oraz usług analizy ruchu sieciowego w celu wykonania naszej umowy zawartej z Tobą oraz zrozumienia, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, a także aby poprawić prowadzoną przez nas działalność

 • Obsługa naszych systemów i infrastruktury IT;
 • Prace serwisowe w naszych systemach i infrastrukturze IT;
 • Zapewnianie usług hostowania danych oraz innych usług przetwarzania danych;
 • Zapewnianie usług analizy ruchu sieciowego związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej witryny internetowej w celu identyfikacji wszelkich problemów technicznych lub związanych z interfejsem użytkownika i/lub poprawą działania naszej witryny internetowej
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Rząd, organy regulacyjne oraz organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych

 • W celu weryfikacji Twojego prawa jazdy oraz aby upewnić się, że spełniasz nasze kryteria bezpiecznego kierowcy;
 • Zgodnie z żądaniem tych organów, jeśli ujawnienie danych jest wymagane lub dopuszczane przez przepisy prawa
 • W celu podjęcia działania w związku z czynami niezgodnymi z prawem, wykroczeniami lub przestępstwami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego lub naruszeniem warunków korzystania z usług;
 • Jeśli możemy założyć w dobrej wierze, że wystąpiła nadzwyczajna sytuacja, która stwarza zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innej osoby; oraz
 • Jeśli jest to w inny sposób wymagane lub dopuszczone przez przepisy prawa.
 • Wymóg prawny; oraz
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Firmy ubezpieczeniowe oraz likwidatorzy szkód w odniesieniu do produktów ubezpieczeniowych zakupionych przez Ciebie w związku z najmem pojazdu

 • Zapewnienie dostępu do produktu ubezpieczeniowego żądanego przez Ciebie oraz jego obsługa;
 • Zarządzanie roszczeniami z tytułu odpowiedniej polityki ubezpieczenia
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

 

Możemy również przesłać lub przypisać Twoje dane osobowe do strony trzeciej w wyniku lub w związku ze sprzedażą, fuzją, konsolidacją, przejęciem kierownictwa, przeniesieniem aktywów, bankructwem, reorganizacją lub likwidacją. Ponadto jeśli prowadzimy obronę przeciwko roszczeniom, informacje dotyczące Ciebie, które są istotne dla tego roszczenia, mogą zostać ujawnione stronom trzecim w wyniku postępowania sądowego lub w powiązaniu z nim.

Tak jak zostało to opisane w punkcieMarketing , możemy udostępniać Twoje dane firmom oraz partnerom wykonującym w naszym imieniu działania związane z promocją (jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na udostępnianie tych informacji) w celu przesłania Ci informacji na temat produktów oraz usług, które mogą Cię zainteresować. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać takich informacji marketingowych lub dotyczących promocji, zapoznaj się z punktem Masz wybór, aby dowiedzieć się, w jaki sposób cofnąć swoją zgodę.

MASZ WYBÓR

Jeśli chcesz cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie promocyjnych i marketingowych wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych, poczty i innych form komunikacji od firmy ABG lub naszych parterów zajmujących się organizacją promocji, które możesz otrzymywać zgodnie z zasadami opisanymi w części Marketing, możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 • Zaloguj się na swoje konto i zaktualizuj swój profil.
 • Kliknij opcję rezygnacji z subskrypcji znajdującą się na dole wiadomości e-mail, którą Ci wysłaliśmy.
 • Przejdź do punktu Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów, gdzie znajdziesz odpowiedni adres e-mail pracownika działu obsługi klienta.

Aby nie otrzymywać wiadomości tekstowych z informacjami o promocjach:

 • Klienci Avis — wyślij wiadomość tekstową o treści „STOP” pod numer 48400.
 • Klienci Budget — wyślij wiadomość tekstową o treści „STOP” pod numer 36300.
 • Klienci Maggiore Rent — wyślij wiadomość tekstową o treści „STOP” pod numer 48400.

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywana wiadomości promocyjnych i marketingowych, nadal możemy się z Tobą kontaktować w związku z naszą relacją biznesową z Tobą, taką jak status konta i aktualizacje dotyczące aktywności, zaproszenia do udziału w ankietach dotyczących produktów i usług, z których korzystałeś/korzystałaś, po wypożyczeniu samochodu, potwierdzenia rezerwacji lub odpowiedzi na Twoje zapytania lub zażalenia itp.

Chcesz zamknąć konto, zaprzestać współpracy z firmą ABG lub w inny sposób cofnąć swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie Twoich danych osobowych przez firmę ABG? Będzie nam przykro, że nas opuszczasz. Skontaktuj się z pracownikiem działu obsługi klienta. Jego dane znajdziesz w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów.

Zapoznaj się również z prawami, jakie Ci przysługują, w punkcieTwoje prawo do prywatności .

ZABEZPIECZENIA

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Podejmujemy odpowiednie kroki, aby upewnić się, że Twoje dane są zabezpieczone przed nieautoryzowanym wykorzystaniem, dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub utratą. W przypadku danych dotyczących finansów i płatności korzystamy z zapór sieciowych oraz protokołu szyfrowania TLS (Transport Layer Security [protokół bezpieczeństwa warstwy transportowej]). Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa. Żaden system nie zapewnia jednak 100% ochrony, dlatego nie możemy zagwarantować pełnej ochrony Twoich danych osobowych – podobnie jak inne organizacje.

Nie prosimy Cię o podanie informacji dotyczących finansów lub płatności, takich jak numer Twojej karty kredytowej, hasło, numer konta lub kod PIN, w żadnej wiadomości e-mail, tekstowej ani w innej komunikacji, którą do Ciebie wysyłamy. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać, czy witryna internetowa, która prosi Cię o podanie informacji dotyczących finansów lub płatności w związku z wypożyczaniem u nas samochodu lub innymi usługami, jest prowadzona przez firmę ABG lub jej podmioty stowarzyszone. Jeśli otrzymasz podejrzane żądanie, nie przekazuj swoich danych i zgłoś to zdarzenie jednemu z naszych pracowników działu obsługi klienta, którego dane znajdziesz w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów.

Do Twoich obowiązków należy przechowywanie hasła do konta, numerów w programie członkowskim oraz numerów PIN w bezpieczny sposób. Nie przekazuj tych danych nikomu. Jeśli dojdzie do nieupoważnionego wykorzystania Twoich danych lub do włamania, które może zagrażać bezpieczeństwu tych danych, musisz nas o tym jak najszybciej poinformować. Odpowiednie dane kontaktowe znajdziesz poniżej.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Firma ABG nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to konieczne lub wymagane prawnie. Długość okresu przechowywania danych zależy od ich typu oraz celu przechowywania.

Kryteria, jakimi się posługujemy, aby określić okres przechowywania zgodnie z odpowiednimi kategoriami, są następujące

 • okres, przez który jesteś członkiem programu Avis Preferred lub jakiegokolwiek innego programu lojalnościowego, który udostępniamy lub okres, przez który jesteś członkiem jednego z programów dla firm;
 • jak często najmujesz od nas pojazdy lub kiedy ostatni raz wypożyczyłeś/wypożyczyłaś u nas samochód;
 • ewentualne zobowiązania umowne lub prawne, zgodnie z którymi musimy przechowywać te dane przez określony czas;
 • ewentualnie podniesione roszczenie związane z najęciem przez Ciebie pojazdu u nas lub które jest w inny sposób związane z Twoją relacją biznesową z nami;
 • fakt, czy mające zastosowanie prawo, ustawa lub regulacja dopuszczają określony okres przechowywania;
 • czy te dane osobowe są uznawane za dane osobowe specjalnej kategorii, w przypadku której występuje krótszy okres przechowywania niż ogólnie stosowany; oraz
 • jaki był przewidywany czas przechowywania danych, w momencie gdy zostały one nam udostępnione.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Najem

W związku z tym, że oferujemy możliwość najmu pojazdów oraz korzystania z naszych usług w wielu biurach wynajmu na całym świecie, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym, niezależnym licencjobiorcom oraz biurom podróży w tych lokalizacjach w celu wynajęcia Ci pojazdu i/lub zawarcia umowy najmu. Dokładne miejsce, do którego Twoje dane zostaną wysłane, zależy od biura wynajmu, w którym najmujesz pojazd. Lista tych wszystkich biur wynajmu znajduje się pod adresem https://www.avis.co.uk/drive-avis/car-hire-locations.

Wiele krajów spoza UE, do których Twoje dane osobowe mogą być przesyłane w tych celach, nie korzysta z decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję Europejską, w odniesieniu do ochrony danych osobowych zapewnianej w tym kraju. Szczegółowe informacje o tych krajach znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en .

Takie przekazanie danych może być konieczne w celu wykonania naszej umowy, której jesteś stroną, lub wprowadzenia w życie środków przedumownych. Alternatywnie odpowiedni stopień ochrony danych jest zapewniany na podstawie standardowych klauzul ochrony danych między nami a danym odbiorcą. Możesz zażądać kopii tych klauzul ochrony danych od naszego Inspektora ochrony danych, kontaktując się z nim pod adresem podanym w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe.

Operacje biznesowe

Ponadto informacje na Twój temat, które gromadzimy, mogą być przekazywane dostawcom usług IT, którzy prowadzą działalność w naszym imieniu, oraz przechowywane przez nich. W szczególności dotyczy to naszego dostawcy usług hostingowych platformy rezerwacyjnej, który ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Przekazujemy również informacje kilku dostawcom aplikacji biznesowych — takich jak CRM (customer relationship management [zarządzanie relacjami z klientami]) i aplikacje marketingowe — a także dostawcom usług marketingowych. Większość tych dostawców ma swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych.

Decyzja wydana przez Komisję Europejską dotycząca zapewniania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych nie dotyczy Stanów Zjednoczonych. Odpowiedni stopień ochrony danych jest zapewniany zamiast tego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych między nami a tą stroną trzecią. Możesz zażądać kopii tych klauzul od naszego Inspektora ochrony danych,kontaktując się z nim pod adresem podanym w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe.

Biorąc pod uwagę globalną naturę naszej działalności, przesyłamy dane w ramach grupy firm Avis Budget Group, Inc, ponieważ niektóre operacje grupy są wykonywane za pomocą współdzielonych funkcji IT. Dane są przekazywane w tych celach z Unii Europejskiej głównie do Stanów Zjednoczonych, chociaż mogą być również przekazywane do innych krajów. Decyzja wydana przez Komisję Europejską dotycząca zapewniania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w danym kraju nie obejmuje Stanów Zjednoczonych oraz wielu innych krajów spoza Unii Europejskiej. Odpowiedni stopień ochrony danych jest zapewniany zamiast tego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych między nami a odbiorcą. Możesz zażądać kopii tych klauzul od naszego Inspektora ochrony danych, kontaktując się z nim pod adresem podanym w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe.

TWOJE PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Możesz mieć następujące prawa — zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych — w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu — możesz mieć prawo do zażądania kopii przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych oraz możesz zażądać dodatkowych informacji wyjaśniających sposób, w jaki są one przez nas wykorzystywane.

 • Prawo do sprostowania danych — możesz mieć prawo do zażądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

 • Prawo do usunięcia danych — możesz mieć prawo do zażądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania — w niektórych sytuacjach masz prawo zażądać, abyśmy zaprzestali wykorzystywania udostępnionych nam danych osobowych, które Ciebie dotyczą (np. jeśli sądzisz, że są one niedokładne).

 • Prawo do przenoszenia danych — masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

 • Prawo do cofnięcia zgody — jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę (dotyczy to również zgody na marketing bezpośredni), w każdej chwili masz prawo do cofnięcia zgody. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto nawet w przypadku cofnięcia zgody możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie dopuszczonym lub wymaganym przez przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu : Ponadto możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o nasze (lub strony trzeciej) prawnie uzasadnione interesy. Możemy jednak nadal mieć prawo do przetwarzania Twoich danych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy lub w związku z roszczeniami prawnymi. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

[Ponadto jeśli na mocy przepisów obowiązujących w Twoim kraju masz prawo do określenia, co należy zrobić z danymi po Twojej śmierci — tzn. możesz ustalić zasady dotyczące przechowywania, usuwania oraz ujawniania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci].

Skontaktuj się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem, który znajdziesz w części Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów, jeśli chcesz skorzystać z jednego z tych praw lub jeśli masz obawy związane ze sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

ADMINISTRATORZY I DANE KONTAKTOWE WG KRAJÓW

Jeśli najmujesz pojazd lub odwiedzasz witrynę internetową w lokalnej wersji językowej albo strony przeznaczone na urządzenia przenośne w poniższych krajach, odpowiedniego administratora znajdziesz w poniższej tabeli.

Możesz również skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych w razie wszelkich wątpliwości lub pytań dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Inspektorzy ochrony danych zajmują się wszystkimi kwestiami związanymi z ochroną danych, leżącymi w gestii danego administratora danych. Można się z nimi skontaktować pod następującymi adresami:

E-mail: dpo@abg.com

Adres pocztowy: Data Privacy Officer, Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2EW, Wielka Brytania

Telefon: +44 (0)1344 426644

Kraj

Administrator danych

Informacje kontaktowe

Wielka Brytania i Irlandia Północna

Avis Budget UK Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Wielka Brytania i Irlandia Północna

ACL Hire Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Wielka Brytania i Irlandia Północna

Avis Budget EMEA Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Wielka Brytania i Irlandia Północna

Avis Budget Services Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Wielka Brytania i Irlandia Północna

Avis Europe Risk Management Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Wielka Brytania i Irlandia Północna

Zodiac Europe Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Szwecja

Sweden Rent A Car AB

P.O. Box 6050, 171 06, Solna, Sweden

Dania

Avis Budget Denmark A/S

Roskildevej 14, DK-2620 Albertslund, Denmark

Norwegia

RAC Norway AS

Drengsrudbekken 12, Oslo, Asker, 1383, Norway

Włochy

Avis Budget Italia SpA

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Włochy

Bell’Aria S.p.A

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Włochy

Zodiac Italy Spa

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Portugalia

Sovial – Sociedade de Viaturas de Aluguer, Lda.

Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde Alvalade, 6º piso, 1600-616 Lisboa, Portugal

Portugalia

Sovialma – Sociedade de Viaturas de Aluguer, Lda.

Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde Alvalade, 6º piso, 1600-616 Lisboa, Portugal

Francja

Avis Location de Voitures

1, rue du Général Leclerc, 92800 Puteaux

Francja

Milton Location de Voitures

1, rue du Général Leclerc, 92800 Puteaux

Francja

AAA France Cars

10 rue de Luyot, 59 113 Secli

Belgia

Avis Belgium

Kouterveldstraat 14, 1831 Diegem

Luksemburg

Avis Location de Voitures SARL

Aeroport de Findel, L-1110 Findel

Holandia

Avis Budget Autoverhuur

Louis Armstrongweg 4, 1311 RK Almere

Węgry

Avis Budget Group Business Support Centre Kft

Kassak Lajos u. 19-25, 1134 Budapest, Hungary

Hiszpania

Avis Budget Group Contact Centre EMEA SA

World Trade Centre, Edificio Norte 5a Planta, Moll de Barcelona s/n, 08039 Barcelona, Spain

Hiszpania

Avis Alquile Un Coche S.A.

Avenida de Manoteras, nº 32, Edificio C, 28050 Madrid, Spain

Niemcy

Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Laaer Berg Strasse 43, 1100 Vienna, Austria

Niemcy

Avis Autovermietung Gesellschaft GmbH & Co.KG

Zimmersmuehlenweg 21, 61437 Oberursel/Ts., Germany

Szwajcaria

Avis Budget Autovemietung AG

Hofwsenstrasse 36, 8153 Rumlang, Switzerland

Szwajcaria

Garep AG

Hofwsenstrasse 36, 8153 Rumlang, Switzerland

Polska

Jupol-Car Sp. Z.o.o.

Lopuszanska 12A, 02-220, Warsaw, Poland

Austria

Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Laaer Berg Straße 43, 1100 Vienna, Austria

Czechy

Avis Autovermietung GmbH

Organizacni slozka, Klimentska 46, Praha 1, 110 02, Ceská republika

 

NIEZALEŻNE BIURA WYNAJMU

Czy wiesz, że wiele z biur wynajmu Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent oraz France Cars jest niezależnych pod względem własności oraz działalności operacyjnej? Każde z tych biur wynajmu gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe do swoich własnych celów. ABG nie kontroluje wykorzystywania tych danych osobowych przez niezależnych licencjobiorców i franczyzobiorców. Poproś o możliwość zapoznania się z polityką prywatności tych biur wynajmu, jeśli korzystasz z ich usług.

Jeśli korzystasz z usług niezależnego biura wynajmu, licencjobiorca lub franczyzobiorca jest odpowiedzialny za pobieranie i przetwarzanie płatności oraz może organizować własne kampanie mailingowe oraz przesyłać Ci materiały marketingowe w innej formie. ABG nie odpowiada za zgodność z przepisami ochrony danych niezależnych biur wynajmu. Jeśli jednak uważasz, że niezależne biuro wynajmu narusza przepisy prawa w zakresie prywatności, możesz zgłosić swoje obawy Inspektorowi ochrony danych ABG, pisząc na adres dpo@abg.com.

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE

Chcesz z nami porozmawiać? Zapoznaj się z poniższą listą, aby znaleźć najlepszy sposób na skontaktowanie się z nami. Gdy skontaktujesz się z nami, możemy podjąć środki mające na celu weryfikację Twojej tożsamości w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Chcę skontaktować się z...

Jak się z nami skontaktować

 • Działem obsługi klienta Avis i Budget

Odwiedź lokalną wersję językową naszej witryny, aby poznać konkretne dane kontaktowe.

 • Dział obsługi klienta Maggiore Rent

NUMER TELEFONU +39 06 22​456014

ADRES E-MAIL reclami@maggiore.it

ADRES Viale Carmelo Bene, 70 - 00139 Roma

GODZINY PRACY: od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 13:00.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: maj 2018 r.

Witamy w polityce prywatności firm Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent i France Cars, będących częścią grupy Avis Budget Group, Inc., które mają swoją siedzibę w Unii Europejskiej (dalej zwane „ABG”, „my”, „nas”, „nasz/nasza/nasze”). Pełna lista tych firm oraz informacje kontaktoweznajdują się poniżej w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów.

Zapoznaj się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ zawiera ona istotne informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Termin „dane osobowe” oznacza wszystkie informacje związane z żyjącą osobą, na podstawie których można ją zidentyfikować lub których można użyć, aby ją zidentyfikować.

Ze względu na rodzaj prowadzonej przez nas działalności oraz świadczonych na Twoją rzecz usług może zaistnieć konieczność przekazania informacji naszym niezależnym licencjobiorcom. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania w przypadku biur wynajmu Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent oraz France Cars będących własnością i prowadzonych przez niezależnego licencjobiorcę, który nie jest własnością ani nie znajduje się pod kontrolą ABG ani jej spółek zależnych i stowarzyszonych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o niezależnych biurach wynajmu. Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z wykorzystaniem Twoich danych osobowych przez niezależne biura wynajmu, skontaktuj się z nami, pisząc na adres DPO@abg.com.

ABG może od czasu do czasu zmieniać niektóre fragmenty niniejszej polityki prywatności, dlatego pamiętaj, aby regularnie ją przeglądać. W przypadku wprowadzenia zmiany, która w znacznym stopniu wpłynie na Twoje prawa lub, w dopuszczonym zakresie, w istotnym stopniu zmieni sposób, w jaki korzystamy z Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię o tym, umieszczając informację na ten temat w widocznym miejscu w naszej witrynie internetowej, wysyłając wiadomość e-mail lub list tradycyjną pocztą przed wejściem w życie tej zmiany.

Kliknij jedno z poniższych hiperłączy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i ujawniamy Twoje dane osobowe:

INFORMACJE WSTĘPNE
NAJEM POJAZDU
DANE DOTYCZĄCE POJAZDU
ZDJĘCIA I NAGRANIA WIDEO
DANE ONLINE
MARKETING INTERNETOWY
MARKETING
ANALIZA RUCHU SIECIOWEGO
DZIECI
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
MASZ WYBÓR
ZABEZPIECZENIA
PRZECHOWYWANIE INFORMACJI
MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH
TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRYWATNOŚCIĄ
ADMINISTRATORZY I DANE KONTAKTOWE WG KRAJÓW
NIEZALEŻNE BIURA WYNAJMU

INFORMACJE WSTĘPNE

Firma ABG chce, aby jej klienci czuli się bezpiecznie, gdy udostępniają nam swoje dane osobowe. Skorzystaj z niniejszej polityki prywatności, aby dowiedzieć się, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi, gdy masz kontakt z firmą ABG oraz jakie masz możliwości w odniesieniu do przetwarzania tych danych.

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania w przypadku naszych biur wynajmu będących własnością niezależnych licencjobiorców. Zapoznaj się z politykami prywatności naszych niezależnych licencjobiorców, w których wyjaśniają oni, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe, które im udostępniasz.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych gromadzonych, wykorzystywanych i ujawnianych przez firmy ABG w związku z korzystaniem z naszych produktów i usług online lub offline.

ABG musi gromadzić Twoje dane osobowe, aby wynająć Ci samochód lub świadczyć inne usługi. Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie np. telefonicznie, faksem, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, w biurze, po wypełnieniu wniosku online lub formularza rejestracji, podczas dołączania do programu lojalnościowego Avis Preferred lub gdy korzystasz z witryny internetowej ABG lub aplikacji mobilnych, lub gdy korzystasz z naszych produktów i usług.

Pamiętaj, że w niektórych okolicznościach, jeśli nie podasz wymaganych przez nas danych osobowych, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do naszych produktów lub usług określonych w umowie z Tobą lub nie będziemy mogli wypełnić ciążących na nas obowiązków prawnych. Na przykład gdy wynajmujesz od nas samochód, będziemy potrzebowali takich informacji, jak Twoje imię i nazwisko, adres, informacje o płatności oraz prawo jazdy. Jeśli nie podasz nam tym danych, nie będziemy mogli wynająć Ci samochodu. Poinformujemy Cię, gdy wystąpi taka sytuacja oraz co się stanie, jeśli nie podasz nam wymaganych danych osobowych.

Czasem będziemy łączyć dane osobowe uzyskane od Ciebie z innymi informacjami z innych źródeł, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować Ci lepiej dostosowaną do Twoich potrzeb i sprawniej świadczoną obsługę. Takimi informacjami mogą być m.in. Twoje imię i nazwisko, informacje kontaktowe, plan podróży, żądanie rezerwacji i inne informacje związane z Twoją rezerwacją. Stronami trzecimi w tym wypadku mogą być:

 • biura podróży lub zewnętrzni dostawcy usług rezerwacji, za pośrednictwem których dokonujesz rezerwacji;
 • Twój pracodawca lub organizacja, jeśli używasz konta firmowego / organizacji;
 • nasi licencjobiorcy i nasze podmioty powiązane w celu utworzenia konta Wizard lub jeśli dokonujesz rezerwacji w jednym z biur wynajmu obsługiwanych przez nasz podmiot powiązany lub licencjobiorcę, a rezerwacja ta dotyczy usług wynajmu świadczonych przez inne biuro wynajmu, które obsługujemy; oraz
 • policja oraz inne organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa, jeśli będziesz uczestniczyć w wypadku w trakcie najmu pojazdu lub jeśli pojazd zostanie utracony, uszkodzony lub ukradziony, lub jeśli otrzymasz mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości, parkowanie w niedozwolonym miejscu, lub w razie konieczności uiszczenia innej opłaty w związku z uczestniczeniem w ruchu drogowym, lub jeśli popełnisz przestępstwo lub wykroczenie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w trakcie najmu.

Cel wykorzystania przez nas tych danych został szczegółowo opisany w pozostałej części niniejszej Polityki prywatności. Avis może wykorzystywać Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o kilka przesłanek w myśl prawa ochrony danych. Przesłanki te przedstawiają się w następujący sposób: (1) wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych do tego celu (np. otrzymaliśmy Twoją zgodę na wysyłanie Ci materiałów marketingowych drogą elektroniczną); (2) musimy wykorzystać Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, aby zapewnić Ci dostęp do produktów i usług (np. wykorzystując Twoje dane w przypadku najmu samochodu lub dołączenia do programu „Avis Preferred”); (3) przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, pod warunkiem że nie naruszają one Twoich praw i interesów oraz (4) w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. żądanie ujawnienia informacji ze strony rządu lub państwowych organów ścigania).

Te prawnie uzasadnione interesy to: (a) zapewnienie skutecznego zarządzania zawartą z Tobą umową, w tym najmem; (b) analiza sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych usług oraz zarządzanie naszą flotą pojazdów; (c) przeprowadzenie badań oraz analiz dotyczących tego, z jakich usług i produktów chcą korzystać nasi klienci oraz jakiego rodzaju ulepszeń naszych usług i produktów oczekują; (d) zrozumienie sposobu korzystania przez naszych klientów z naszych stron internetowych oraz aplikacji, a także rozpoznanie wszelkich niedociągnięć w funkcjonowaniu tych stron i aplikacji oraz znalezienie sposobu, w jaki możemy poprawić ich funkcjonowanie; (e) poinformowanie naszych klientów o różnorodnych produktach i usługach, jakie oferujemy (f) zrozumienie i udzielenie odpowiedzi na opinie zwrotne klientów; (g) dostosowanie i spersonalizowanie naszych promocji i dodatkowych korzyści, jakie oferujemy naszym klientom; (h) zapobieganie, wykrywanie lub prowadzenie śledztwa w sprawie nieupoważnionego korzystania z naszych pojazdów i systemów, aby zapewnić zgodność z przepisami prawa oraz z naszymi zasadami, a także (i) rozwiązywanie sporów oraz zarządzanie wypadkami i zasięganie porad prawnych oraz innych porad specjalistycznych.

Będziemy gromadzić dane techniczne dotyczące Twoich urządzeń podczas Twojego korzystania z naszej witryny internetowej lub aplikacji, o ile takie gromadzenie jest dozwolone. Aby dowiedzieć się więcej na tematgromadzenia przez nas danych w Internecie, przejdź do punktu Dane online.

NAJEM POJAZDU

Gdy dokonujesz rezerwacji, najmujesz pojazd lub dołączasz do naszych programów, takich jak program dla klientów korporacyjnych lub program lojalnościowy Avis Preferred, gromadzimy dane, aby świadczyć na Twoją rzecz usługi (na przykład wynajmując Ci pojazd, włącznie z wykonaniem umowy najmu pojazdu zgodnie z naszymi ogólnym warunkami najmu, lokalnymi warunkami najmu oraz umową najmu, udostępniając wszelkie dodatkowe zamówione produkty, przyjmując płatności, preautoryzacje i depozyty kaucyjne oraz naliczając rabaty, udostępniając promocje i inne korzyści) oraz w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (na przykład badania i rozwój w zakresie nowych produktów i usług, kontrole w związku z ochroną przed nadużyciem i kontrole związane z zapewnianiem bezpieczeństwa oraz dochodzenie naszych praw). Gromadzimy m.in. następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail (w przypadku rezerwacji online lub jeśli chcesz otrzymać potwierdzenia w formie elektronicznej);
 • adres domowy (potwierdzenie prawa jazdy i do wystawienia faktury);
 • dane pracodawcy i adres firmowy (jeśli jesteś członkiem programu dla klientów korporacyjnych);
 • numery telefonów kontaktowych;
 • data urodzenia (potwierdzenie prawa jazdy i wymogi prawne);
 • płeć (potwierdzenie prawa jazdy);
 • informacje dotyczące płatności, takie jak dane karty kredytowej lub debetowej (kod zabezpieczający pozyskujemy tylko do realizacji transakcji — nie przechowujemy go);
 • numer podatkowy (jeśli jest wymagany);
 • dane z prawa jazdy i/lub innego dokumentu tożsamości wydanego przez odpowiedni urząd, w tym informacja, czy jesteś dodatkowym kierowcą w przypadku określonego najmu (potwierdzenie prawa jazdy i wymogi prawne);
 • dane z innego rodzaju dokumentu tożsamości, takiego jak paszport lub dowód osobisty, jeśli Twoje prawo jazdy nie zawiera zdjęcia lub nie można na jego podstawie potwierdzić Twojej tożsamości i/lub potwierdzenie adresu, takie jak faktura za media (w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przed nadużyciami). Dane, które gromadzimy i przechowujemy będą obejmowały dokument tożsamości ze zdjęciem, tylko jeśli Cię o tym poinformujemy;
 • specjalne kody ze zniżką, numery członkowskie partnerów, członkostwa w stowarzyszeniach, korporacyjne programy lojalnościowe (jeśli zechcesz skorzystać z rabatów, przywilejów lub zrealizować punkty w programie);
 • specjalne żądania i preferencje, w tym:
  • Twoje preferencje dotyczące opcjonalnych dodatkowych produktów, takich jak autocasco oraz inne zabezpieczenia;
  • jeśli dostępna jest usługa dostawy lub odbioru pojazdu, adres, pod jaki ma zostać dostarczony pojazd lub z jakiego ma zostać odebrany oraz wszystkie inne zamówione opcjonalne produkty dodatkowe;
 • inne informacje, które mogą być wymagane w celu wynajęcia Ci pojazdu i/lub świadczenia usług na Twoją rzecz.

Niektóre pojazdy mogą być wyposażone w system GPS (global positioning system [system nawigacji satelitarnej]) lub podobne urządzenia do śledzenia, które mogą również gromadzić informacje na temat pojazdu. Aby dowiedzieć się, jakie dane pojazdu gromadzimy, zapoznaj się z punktem „Dane dotyczące pojazdu”, który znajdziesz poniżej.

Jeśli weźmiesz udział w wypadku lub stracisz pojazd, zostanie on skradziony lub uszkodzony w trakcie najmu, lub ulegnie awarii mechanicznej, będziemy gromadzić informacje dotyczące tego zdarzenia, w tym Twój raport na temat wypadku oraz wszelkie raporty policyjne lub stron trzecich, wraz z danymi osób biorących udział w zdarzeniu, a także informacje o obrażeniach ciała i/lub uszkodzeniu pojazdu lub opcjonalnych dodatkowych produktów. Skorzystamy z tych informacji w celu zawarcia umowy z Tobą (na przykład umowy najmu pojazdu i/lub warunków wszelkich opcjonalnych dodatkowych produktów, takich jak ochrona); w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (na przykład pokrycie kosztów utraty lub uszkodzenia pojazdu); w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wymagane zgłoszenie wypadku do odpowiednich organów) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wniesionych z tytułu takiego zdarzenia.

W trakcie najmu będziemy gromadzić następujące informacje: gdzie i kiedy pojazd został wypożyczony, gdzie i kiedy został zwrócony, preferencje dotyczące ubezpieczenia, zużycie paliwa, przebieg, historia wypadków i inne informacje związane z pojazdem oraz sposobem korzystania z niego przez Ciebie. Te informacje są wymagane w celu wykonania na Twoją rzecz usług zapisanych w umowie najmu lub w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (na przykład monitorowanie wykorzystywania naszej floty pojazdów).

Oprócz wyżej wymienionych celów informacje te będziemy wykorzystywać również po to, aby lepiej zrozumieć naszych klientów i zapewnić im odpowiednie oferty.

Będziemy również gromadzić informacje na temat wszelkich mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości, parkowanie w niedozwolonym miejscu lub inne przestępstwa bądź wykoroczenia powiązanych z uczestniczeniem w ruchu drogowym, które poniesiesz, oraz o wszelkich przestępstwach lub wykroczeniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, popełnionych w trakcie najmu, jeśli informacje te zostaną nam przekazane przez organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa. Będziemy korzystać z tych informacji, aby rozwiązać kwestię tych mandatów lub przestępstw albo wykroczeń zgodnie z warunkami naszej umowy najmu zawartej z Tobą.

Jeśli poinformujesz nas, że cierpisz na dolegliwości zdrowotne, które wymagają specjalnego pojazdu lub pomocy innego kierowcy, wykorzystamy te informacje w celu zapewnienia Ci dostępu do żądanych świadczeń oraz jeśli wyraziłeś/wyraziłaś wyraźną zgodę na posługiwanie się tymi informacjami.

Gdy do nas dzwonisz (niezależnie od rodzaju telefonu), możemy nagrywać lub monitorować rozmowę w celu kontroli jakości, przeprowadzania szkoleń itp.

Gdy kupujesz kartę upominkową lub kupon, rejestrujemy imię i nazwisko oraz adres pocztowy osoby, która ma otrzymać upominek, aby zrealizować Twoje zlecenie. Będziemy korzystać z tych informacji tylko w określonym celu, do realizacji którego zostały one udostępnione. Jeśli sądzisz, że znana Ci osoba podała nam Twoje dane osobowe i chcesz, aby zostały one usunięte z naszej bazy danych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta,którego dane kontaktowe podaliśmy poniżej w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów.

AVIS PREFERRED

Jeśli zechcesz dołączyć do naszego programu lojalnościowego Avis Preferred, będziemy gromadzić i przechowywać takie dane, jak Twoje imię i nazwisko, informacje kontaktowe, dane prawa jazdy oraz data urodzenia w celu utworzenia Twojego konta Avis Preferred zgodnie z warunkami programu Avis Preferred.

Będziemy wykorzystywać te dane, wraz z informacjami związanymi z Twoimi dotychczasowymi i przyszłymi wypożyczeniami pojazdów, aby umożliwić Ci skorzystanie z korzyści wynikających z programu Avis Preferred, w tym z usługi Fast Track w naszych biurach wynajmu, a także z funkcji samoobsługi w zakresie najmu za pomocą naszej aplikacji oraz aby zapewniać Ci dalsze korzyści, do których masz prawo zgodnie z zasadami programu, takie jak bezpłatne podwyższenie klasy pojazdu i bezpłatny najem.

Od czasu do czasu będziemy również wykorzystywać te informacje, aby dostosować wysyłaną Ci komunikację i/lub oferowane Ci promocje do Twoich potrzeb jako członka programu Avis Preferred.

Będziemy również korzystać z tych informacji w celu przeprowadzenia wewnętrznej analizy sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych usług oraz aby poprawić jakość ich świadczenia.

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

Jeśli zamówisz produkty ubezpieczeniowe, które oferujemy w trakcie najmu, takie jak ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (Personal Accident Insurance, PAI) lub Super PAI, przekażemy Twoje dane osobowe ubezpieczycielowi, który zapewnia tę ochronę, w związku z zawarciem przez Ciebie umowy na ten produkt z ubezpieczycielem. Informację o tym, kto jest ubezpieczycielem, przekażemy Ci, gdy zażądasz danego produktu.

Jeśli zgłosisz roszczenie w oparciu o jeden z tych produktów ubezpieczeniowych, udostępnimy ubezpieczycielowi oraz wyznaczonemu podmiotowi zajmującemu się obsługą roszczeń Twoje dane osobowe związane z tym roszczeniem. Jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z warunkami umowy zawartej z Tobą oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony powiązanych roszczeń.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych przez ubezpieczyciela podlega warunkom zawartym w polityce prywatności tego ubezpieczyciela.

DANE DOTYCZĄCE POJAZDU

Niektóre pojazdy najmowane od firm ABG zostały fabrycznie lub później wyposażone w urządzenia pokładowe, które umożliwiają podłączenie samochodu do sieci (connected car), co z kolei pozwala nam na przesyłanie poleceń i odbieranie określonych informacji z pojazdu, w tym danych geolokacyjnych z systemu GPS. Jeśli wypożyczysz u nas samochód podłączony do sieci, Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką oraz załącznikiem dotyczącym ochrony danych Connected Cars dołączonym do ogólnych warunków najmu (lub podobną inną informacją dotyczącą samochodów podłączonych do sieci, którą możemy udostępnić Ci w przyszłości).

ZDJĘCIA I NAGRANIA WIDEO

Niektóre, odpowiednio oznaczone biura wynajmu ABG są wyposażone w systemy nadzoru oraz kamery, które nagrywają nasze pojazdy, gdy opuszczają one parkingi i wracają na nie.

DANE ONLINE

Gdy pobierasz, odwiedzasz i korzystasz z naszych stron internetowych i/lub aplikacji, ABG automatycznie gromadzi informacje techniczne. W niniejszej części opisaliśmy dokładniej, jakie dane techniczne gromadzimy oraz dlaczego to robimy.

Adresy IP i inne dane gromadzone automatycznie : Możemy gromadzić Twój adres IP, gdy odwiedzasz nasze witryny internetowe, co pomoże nam zdiagnozować problemy z naszymi głównymi systemami komputerowymi, w celu zarządzania systemem, raportowania zagregowanych informacji naszym partnerom biznesowym oraz aby kontrolować korzystanie z naszej witryny internetowej. Co do zasady nie łączymy adresu IP z innymi danymi umożliwiającymi identyfikację osoby, której ten adres dotyczy. W niektórych okolicznościach możemy użyć adresów IP, aby Cię zidentyfikować, jeśli uznamy, że jest to konieczne w celu zachowania zgodności z naszymi warunkami korzystania z witryny internetowej lub aby chronić nasze usługi, witrynę internetową, użytkowników lub inne podmioty. Możemy również gromadzić informacje o typie Twojej przeglądarki, dostawcy usług internetowych (Internet Service Provider, ISP), stron przekierowujących / wyjściowych, plikach wyświetlonych na naszej stronie (np. stronach HTML, plikach graficznych itp.), systemie operacyjnym, znaczniku czasu/daty i/lub sekwencji odwiedzanych stron (kliknięć) w celu analizy trendów w formie zagregowanej oraz zarządzania stroną.

Odtwarzanie przebiegu sesji : Gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową, zapisujemy czasem informacje o Twojej sesji w przeglądarce, w tym o odwiedzonych stronach oraz wypełnionych na stronie formularzach. Sprawdzamy te informacje, aby zidentyfikować wszelkie problemy techniczne w działaniu naszych witryn oraz aby poprawić ich interfejs użytkownika. Korzystamy z pomocy strony trzeciej, aby zrealizować tę usługę. Dane nie zostaną ujawnione innym stronom.

Piki cookie i podobne technologie : Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania przez nas z plików cookie, zapoznaj się z naszą polityką w zakresie plików cookie, którą znajdziesz na stronie https://www.avis.co.uk/about-avis/cookie-policy.

Analiza aplikacji mobilnych : Gdy pobierasz i korzystasz z naszych aplikacji do wypożyczania samochodów Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent i France Cars, korzystamy z oprogramowania do analizy aplikacji mobilnych, aby uzyskać informacje o działaniu naszych aplikacji na Twoim urządzeniu mobilnym. Nasze narzędzia analityczne mogą zapisywać informacje o tym, jak często i w jaki sposób korzystasz z aplikacji, zagregowane informacje o korzystaniu z aplikacji, dane dotyczące wydajności oraz informacje o miejscu, z którego aplikacja została pobrana. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki korzystamy z informacji w celu przeprowadzenia badań, zapoznaj się z punktem Analiza ruchu sieciowego.

Mobilne urządzenia GPS i powiadomienia push

: Możemy gromadzić wskaźniki lokalizacji za pomocą modułu GPS na Twoim urządzeniu, gdy korzystasz z aplikacji do wypożyczania samochodów Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent i France Cars i wyrazisz na to zgodę. Jeśli wiemy mniej więcej, gdzie się znajdujesz, nasza aplikacja może działać w sposób bardziej dostosowany do Twoich potrzeb, na przykład znajdując najbliższe biura wynajmu Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent i France Cars. Pomaga nam to ponadto wysyłać Ci powiadomienia push lub inną komunikację w oparciu o to, gdzie się znajdujesz (np. niedaleko miejsc, w których dostępne są promocje) oraz świadczyć na Twoją korzyść określone usługi, takie jak powiadomienia o przybyciu i zwrocie, udostępniać informacje na temat lokalizacji pojazdu, dostępnych pojazdów wyższej klasy itp. Udostępnimy te informacje wyłącznie naszemu dostawcy usług mapowania w celu świadczenia na Twoją korzyść naszych usług. Aby się upewnić, że będziesz otrzymywać odpowiednie powiadomienia, musimy gromadzić określone informacje na temat Twojego urządzenia, takie jak system operacyjny oraz informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Jeśli zmienisz zdanie co do udostępniania swojej lokalizacji lub otrzymywania powiadomień push za pomocą aplikacji, w każdej chwili możesz odpowiednio zmienić ustawienia swojego urządzenia mobilnego, tak aby wyłączyć transmisję danych geolokacyjnych lub przesyłanie powiadomień push. Pamiętaj jednak, że jeśli wyłączysz te funkcje, nie będziesz otrzymywać informacji dostosowanych do swojej lokalizacji ani ofert promocyjnych dostępnych w miejscu, w którym przebywasz.

MARKETING INTERNETOWY

Firma ABG korzysta z usług stron trzecich, które zajmują się dostarczaniem reklam online lub reklam elektronicznych w naszym imieniu. Te strony trzecie korzystają z danych na temat Twoich wizyt na naszych stronach internetowych oraz dotyczących korzystania przez Ciebie z aplikacji, aby wysyłać Ci dostosowane do Twoich potrzeb reklamy, które mogą Cię zainteresować. Te informacje są gromadzone przy zastosowaniu plików cookie, skryptów, pikseli, znaczników etag (znaczników obiektu), sygnałów nawigacyjnych (web beacons) oraz podobnych technologii, z których korzysta firma ABG oraz nasi partnerzy specjalizujący się w marketingu, zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

MARKETING

ABG może udostępniać dane osobowe stronom trzecim (tak jak zostało to wyjaśnione w punkcie „Udostępnianie informacji”), które pomagają nam realizować nasze projekty związane z marketingiem oraz promocją, na przykład zarządzając naszymi stronami w portalach społecznościowych, organizując konkursy, loterie oraz inne promocje lub przesyłając komunikację marketingową.

Będziemy korzystać z Twoich danych osobowych do wysyłania materiałów reklamowych wyłącznie, jeśli wyrazisz zgodę na ich otrzymywanie lub jeśli stosowne przepisy prawa będą to dopuszczać. Takie materiały reklamowe będą wysyłane drogą elektroniczną lub na Twój adres pocztą tradycyjną.

Nie chcesz otrzymywać materiałów promocyjnych i marketingowych, wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych od firmy ABG oraz naszych partnerów? To żaden problem! W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na marketing bezpośredni lub powiedzieć nam, że nie chcesz otrzymywać takich materiałów. Więcej na ten temat dowiesz się w części Masz wybór.

ANALIZA RUCHU SIECIOWEGO

Korzystamy z oprogramowania umożliwiającego analizę ruchu sieciowego, takiego jak Adobe Analytics, Google Analytics i innych, które pomagają nam lepiej zrozumieć działanie naszego oprogramowania na naszych stronach internetowych oraz aplikacji na Twoim urządzeniu. Te narzędzia rejestrują informacje techniczne, m.in. dotyczące Twojego urządzenia wraz z informacjami o użytkowaniu, czyli jak często korzystasz z naszej witryny internetowej lub aplikacji, z jakich funkcji aplikacji korzystasz, a z jakich nie lub jakie strony witryny internetowej odwiedzasz, zagregowane dane dotyczące korzystania, dane dotyczące wydajności, skąd aplikacja została pobrana oraz informacje o Twojej wizycie na stronie, w tym niektóre adresy URL z sekwencji odwiedzanych stron — docelowych, pośrednich oraz początkowych. Dalsze informacje na temat tych narzędzi znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Chcesz się dowiedzieć, co się dzieje, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe lub korzystasz z naszych aplikacji? Dowiedz się więcej w punkcie Dane online.

DZIECI

Strony internetowe, aplikacje i usługi ABG nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia. Dotyczy to wszelkich łączy do innych witryn internetowych, które udostępniamy dla Twojej wygody. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci z jakiegokolwiek powodu. Jeśli sądzisz, że firma ABG otrzymała dane osobowe Twojego dziecka lub innej osoby niepełnoletniej, skontaktuj się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres podany w części Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów .

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

ABG może wykorzystywać i udostępniać Twoje dane osobowe oraz dane pojazdu organizacjom stowarzyszonym i niestowarzyszonym w następujących celach:

Odbiorca będący stroną trzecią

Cel ujawniania

Podstawa prawna przetwarzania

Niezależni licencjobiorcy / franczyzobiorcy oraz dostawcy usług sieciowych w celu wykonania naszej umowy z Tobą oraz w celu zrozumienia sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług i aby poprawić prowadzoną przez nas działalność

 • Dokonywanie i potwierdzanie rezerwacji najmu pojazdów;
 • Udostępnianie naszego programu nagród oraz aktualizacja punktów i nagród dla partnerów;
 • Połączenie z Twoimi kontami firmowymi i komercyjnymi;
 • Pomoc w nawigacji lub planowaniu podróży;
 • Zapewnianie klientom pomocy;
 • Rozwiązywanie kwestii naruszenia przepisów ruchu drogowego, związanych z parkowaniem i opłatami za udział w ruchu drogowym;
 • Przetwarzanie roszczeń związanych z wypadkami i/lub obrażeniami;
 • Zapewnianie klientom pomocy drogowej;
 • Ochrona lub obrona praw lub dobrobytu naszego, naszych pracowników, klientów lub innych osób;
 • Weryfikacja kryteriów bezpiecznego kierowcy w przypadku kierowców zawodowych.
 • Wykonanie umowy;
 • Prawnie uzasadnione interesy;
 • Zobowiązania prawne; lub
 • Wyrażenie zgody.

Biura podróży w celu wykonania naszej umowy podpisanej z Tobą, gdy korzystasz z ich usług oraz w celu zrozumienia, w jaki sposób korzystasz z naszych usług oraz w celu poprawy prowadzonej przez nas działalności

 • Dokonywanie i potwierdzanie rezerwacji najmu pojazdów;
 • Przetwarzanie płatności i zwrotów;
 • Pomoc w nawigacji lub planowaniu podróży;
 • Zapewnianie klientom pomocy;
 • Zapewnianie klientom pomocy drogowej;
 • Ochrona lub obrona praw lub dobrobytu naszego, naszych pracowników, klientów lub innych osób.
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Twój pracodawca lub organizacja w celu zapewniania Ci dostępu do korzyści wynikających z udziału w programie firmowym lub programie dla organizacji oraz aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, a także aby poprawić prowadzoną przez nas działalność.

 • Sprawdzenie prawa jazdy lub innego dokumentu tożsamości.
 • Sprawdzenie uprawnienia do korzystania z konta lub kodów zniżkowych;
 • Połączenie z Twoim kontem firmowym lub komercyjnym.
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Brokerzy w celu wykonania naszej umowy zawartej z Tobą, w momencie rezerwacji pojazdu za pośrednictwem ich usług oraz w celu ochrony naszej firmy przed nadużyciami i wierzytelnościami nieściągalnymi

 • Dokonywanie i potwierdzanie rezerwacji najmu pojazdów;
 • Przetwarzanie płatności i zwrotów;
 • Zapewnianie klientom pomocy;
 • Windykacja należności;
 • Kontrola mająca na celu zapobieganie nadużyciom.
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Platformy rezerwacyjne w celu wykonania naszej umowy zawartej z Tobą, gdy z nich korzystasz oraz w celu zrozumienia sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, a także aby poprawić prowadzoną przez nas działalność

 • Dokonywanie i potwierdzanie rezerwacji pojazdów.
 • Sprawdzenie uprawnienia do korzystania z konta lub kodów zniżkowych;
 • Przetwarzanie płatności i zwrotów;
 • Ochrona lub obrona praw lub dobrobytu naszego, naszych pracowników, klientów lub innych osób.
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Wydawcy kard kredytowych w celu uzyskania od Ciebie płatności

 • Przetwarzanie płatności i zwrotów;
 • Kontrola mająca na celu zapobieganie nadużyciom;
 • Windykacja należności.
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Kierownik ds. obsługi klientów firmowych w celu udostępnieniu Ci korzyści wynikających z udziału w programie dla firm lub organizacji oraz aby zrozumieć sposób, w jaki korzystasz z naszych usług, a także aby poprawić prowadzoną przez nas działalność

Jeśli najmujesz pojazd za pomocą konta firmowego, członkowskiego lub innego konta podmiotu handlowego, możemy udostępniać Twoje dane osobowe organizacji, która zarządza kontem w celu realizacji ich zamierzeń. Zalecamy Ci zapoznanie się z polityką prywatności tej organizacji, aby dowiedzieć się więcej na temat jej zasad ochrony danych.

 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Biuro marketingowe w celu udostępnienia Ci korzyści wynikających z udziału w programie dla firm lub organizacji oraz aby zrozumieć sposób, w jaki korzystasz z naszych usług i poprawić wykonywaną przez nas działalność

 • Udostępnianie naszego programu nagród oraz aktualizacja punktów i nagród dla partnerów;
 • Ochrona lub obrona praw lub dobrobytu naszego, naszych pracowników, klientów lub innych osób.
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Dostawcy usług IT, w tym dostawcy platform IT oraz usług analizy ruchu sieciowego w celu wykonania naszej umowy zawartej z Tobą oraz zrozumienia, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, a także aby poprawić prowadzoną przez nas działalność

 • Obsługa naszych systemów i infrastruktury IT;
 • Prace serwisowe w naszych systemach i infrastrukturze IT;
 • Zapewnianie usług hostowania danych oraz innych usług przetwarzania danych;
 • Zapewnianie usług analizy ruchu sieciowego związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej witryny internetowej w celu identyfikacji wszelkich problemów technicznych lub związanych z interfejsem użytkownika i/lub poprawą działania naszej witryny internetowej
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Rząd, organy regulacyjne oraz organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych

 • W celu weryfikacji Twojego prawa jazdy oraz aby upewnić się, że spełniasz nasze kryteria bezpiecznego kierowcy;
 • Zgodnie z żądaniem tych organów, jeśli ujawnienie danych jest wymagane lub dopuszczane przez przepisy prawa
 • W celu podjęcia działania w związku z czynami niezgodnymi z prawem, wykroczeniami lub przestępstwami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego lub naruszeniem warunków korzystania z usług;
 • Jeśli możemy założyć w dobrej wierze, że wystąpiła nadzwyczajna sytuacja, która stwarza zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innej osoby; oraz
 • Jeśli jest to w inny sposób wymagane lub dopuszczone przez przepisy prawa.
 • Wymóg prawny; oraz
 • Prawnie uzasadnione interesy.

Firmy ubezpieczeniowe oraz likwidatorzy szkód w odniesieniu do produktów ubezpieczeniowych zakupionych przez Ciebie w związku z najmem pojazdu

 • Zapewnienie dostępu do produktu ubezpieczeniowego żądanego przez Ciebie oraz jego obsługa;
 • Zarządzanie roszczeniami z tytułu odpowiedniej polityki ubezpieczenia
 • Wykonanie umowy; lub
 • Prawnie uzasadnione interesy.

 

Możemy również przesłać lub przypisać Twoje dane osobowe do strony trzeciej w wyniku lub w związku ze sprzedażą, fuzją, konsolidacją, przejęciem kierownictwa, przeniesieniem aktywów, bankructwem, reorganizacją lub likwidacją. Ponadto jeśli prowadzimy obronę przeciwko roszczeniom, informacje dotyczące Ciebie, które są istotne dla tego roszczenia, mogą zostać ujawnione stronom trzecim w wyniku postępowania sądowego lub w powiązaniu z nim.

Tak jak zostało to opisane w punkcieMarketing , możemy udostępniać Twoje dane firmom oraz partnerom wykonującym w naszym imieniu działania związane z promocją (jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na udostępnianie tych informacji) w celu przesłania Ci informacji na temat produktów oraz usług, które mogą Cię zainteresować. Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać takich informacji marketingowych lub dotyczących promocji, zapoznaj się z punktem Masz wybór, aby dowiedzieć się, w jaki sposób cofnąć swoją zgodę.

MASZ WYBÓR

Jeśli chcesz cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie promocyjnych i marketingowych wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych, poczty i innych form komunikacji od firmy ABG lub naszych parterów zajmujących się organizacją promocji, które możesz otrzymywać zgodnie z zasadami opisanymi w części Marketing, możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 • Zaloguj się na swoje konto i zaktualizuj swój profil.
 • Kliknij opcję rezygnacji z subskrypcji znajdującą się na dole wiadomości e-mail, którą Ci wysłaliśmy.
 • Przejdź do punktu Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów, gdzie znajdziesz odpowiedni adres e-mail pracownika działu obsługi klienta.

Aby nie otrzymywać wiadomości tekstowych z informacjami o promocjach:

 • Klienci Avis — wyślij wiadomość tekstową o treści „STOP” pod numer 48400.
 • Klienci Budget — wyślij wiadomość tekstową o treści „STOP” pod numer 36300.
 • Klienci Maggiore Rent — wyślij wiadomość tekstową o treści „STOP” pod numer 48400.

Jeśli zrezygnujesz z otrzymywana wiadomości promocyjnych i marketingowych, nadal możemy się z Tobą kontaktować w związku z naszą relacją biznesową z Tobą, taką jak status konta i aktualizacje dotyczące aktywności, zaproszenia do udziału w ankietach dotyczących produktów i usług, z których korzystałeś/korzystałaś, po wypożyczeniu samochodu, potwierdzenia rezerwacji lub odpowiedzi na Twoje zapytania lub zażalenia itp.

Chcesz zamknąć konto, zaprzestać współpracy z firmą ABG lub w inny sposób cofnąć swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie Twoich danych osobowych przez firmę ABG? Będzie nam przykro, że nas opuszczasz. Skontaktuj się z pracownikiem działu obsługi klienta. Jego dane znajdziesz w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów.

Zapoznaj się również z prawami, jakie Ci przysługują, w punkcieTwoje prawo do prywatności .

ZABEZPIECZENIA

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Podejmujemy odpowiednie kroki, aby upewnić się, że Twoje dane są zabezpieczone przed nieautoryzowanym wykorzystaniem, dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub utratą. W przypadku danych dotyczących finansów i płatności korzystamy z zapór sieciowych oraz protokołu szyfrowania TLS (Transport Layer Security [protokół bezpieczeństwa warstwy transportowej]). Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa. Żaden system nie zapewnia jednak 100% ochrony, dlatego nie możemy zagwarantować pełnej ochrony Twoich danych osobowych – podobnie jak inne organizacje.

Nie prosimy Cię o podanie informacji dotyczących finansów lub płatności, takich jak numer Twojej karty kredytowej, hasło, numer konta lub kod PIN, w żadnej wiadomości e-mail, tekstowej ani w innej komunikacji, którą do Ciebie wysyłamy. Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać, czy witryna internetowa, która prosi Cię o podanie informacji dotyczących finansów lub płatności w związku z wypożyczaniem u nas samochodu lub innymi usługami, jest prowadzona przez firmę ABG lub jej podmioty stowarzyszone. Jeśli otrzymasz podejrzane żądanie, nie przekazuj swoich danych i zgłoś to zdarzenie jednemu z naszych pracowników działu obsługi klienta, którego dane znajdziesz w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów.

Do Twoich obowiązków należy przechowywanie hasła do konta, numerów w programie członkowskim oraz numerów PIN w bezpieczny sposób. Nie przekazuj tych danych nikomu. Jeśli dojdzie do nieupoważnionego wykorzystania Twoich danych lub do włamania, które może zagrażać bezpieczeństwu tych danych, musisz nas o tym jak najszybciej poinformować. Odpowiednie dane kontaktowe znajdziesz poniżej.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Firma ABG nie przechowuje Twoich danych dłużej niż jest to konieczne lub wymagane prawnie. Długość okresu przechowywania danych zależy od ich typu oraz celu przechowywania.

Kryteria, jakimi się posługujemy, aby określić okres przechowywania zgodnie z odpowiednimi kategoriami, są następujące

 • okres, przez który jesteś członkiem programu Avis Preferred lub jakiegokolwiek innego programu lojalnościowego, który udostępniamy lub okres, przez który jesteś członkiem jednego z programów dla firm;
 • jak często najmujesz od nas pojazdy lub kiedy ostatni raz wypożyczyłeś/wypożyczyłaś u nas samochód;
 • ewentualne zobowiązania umowne lub prawne, zgodnie z którymi musimy przechowywać te dane przez określony czas;
 • ewentualnie podniesione roszczenie związane z najęciem przez Ciebie pojazdu u nas lub które jest w inny sposób związane z Twoją relacją biznesową z nami;
 • fakt, czy mające zastosowanie prawo, ustawa lub regulacja dopuszczają określony okres przechowywania;
 • czy te dane osobowe są uznawane za dane osobowe specjalnej kategorii, w przypadku której występuje krótszy okres przechowywania niż ogólnie stosowany; oraz
 • jaki był przewidywany czas przechowywania danych, w momencie gdy zostały one nam udostępnione.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Najem

W związku z tym, że oferujemy możliwość najmu pojazdów oraz korzystania z naszych usług w wielu biurach wynajmu na całym świecie, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym, niezależnym licencjobiorcom oraz biurom podróży w tych lokalizacjach w celu wynajęcia Ci pojazdu i/lub zawarcia umowy najmu. Dokładne miejsce, do którego Twoje dane zostaną wysłane, zależy od biura wynajmu, w którym najmujesz pojazd. Lista tych wszystkich biur wynajmu znajduje się pod adresem https://www.avis.co.uk/drive-avis/car-hire-locations.

Wiele krajów spoza UE, do których Twoje dane osobowe mogą być przesyłane w tych celach, nie korzysta z decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję Europejską, w odniesieniu do ochrony danych osobowych zapewnianej w tym kraju. Szczegółowe informacje o tych krajach znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en .

Takie przekazanie danych może być konieczne w celu wykonania naszej umowy, której jesteś stroną, lub wprowadzenia w życie środków przedumownych. Alternatywnie odpowiedni stopień ochrony danych jest zapewniany na podstawie standardowych klauzul ochrony danych między nami a danym odbiorcą. Możesz zażądać kopii tych klauzul ochrony danych od naszego Inspektora ochrony danych, kontaktując się z nim pod adresem podanym w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe.

Operacje biznesowe

Ponadto informacje na Twój temat, które gromadzimy, mogą być przekazywane dostawcom usług IT, którzy prowadzą działalność w naszym imieniu, oraz przechowywane przez nich. W szczególności dotyczy to naszego dostawcy usług hostingowych platformy rezerwacyjnej, który ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Przekazujemy również informacje kilku dostawcom aplikacji biznesowych — takich jak CRM (customer relationship management [zarządzanie relacjami z klientami]) i aplikacje marketingowe — a także dostawcom usług marketingowych. Większość tych dostawców ma swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych.

Decyzja wydana przez Komisję Europejską dotycząca zapewniania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych nie dotyczy Stanów Zjednoczonych. Odpowiedni stopień ochrony danych jest zapewniany zamiast tego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych między nami a tą stroną trzecią. Możesz zażądać kopii tych klauzul od naszego Inspektora ochrony danych,kontaktując się z nim pod adresem podanym w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe.

Biorąc pod uwagę globalną naturę naszej działalności, przesyłamy dane w ramach grupy firm Avis Budget Group, Inc, ponieważ niektóre operacje grupy są wykonywane za pomocą współdzielonych funkcji IT. Dane są przekazywane w tych celach z Unii Europejskiej głównie do Stanów Zjednoczonych, chociaż mogą być również przekazywane do innych krajów. Decyzja wydana przez Komisję Europejską dotycząca zapewniania odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w danym kraju nie obejmuje Stanów Zjednoczonych oraz wielu innych krajów spoza Unii Europejskiej. Odpowiedni stopień ochrony danych jest zapewniany zamiast tego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych między nami a odbiorcą. Możesz zażądać kopii tych klauzul od naszego Inspektora ochrony danych, kontaktując się z nim pod adresem podanym w punkcie Administratorzy i dane kontaktowe.

TWOJE PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Możesz mieć następujące prawa — zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych — w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu — możesz mieć prawo do zażądania kopii przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych oraz możesz zażądać dodatkowych informacji wyjaśniających sposób, w jaki są one przez nas wykorzystywane.

 • Prawo do sprostowania danych — możesz mieć prawo do zażądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.

 • Prawo do usunięcia danych — możesz mieć prawo do zażądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania — w niektórych sytuacjach masz prawo zażądać, abyśmy zaprzestali wykorzystywania udostępnionych nam danych osobowych, które Ciebie dotyczą (np. jeśli sądzisz, że są one niedokładne).

 • Prawo do przenoszenia danych — masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

 • Prawo do cofnięcia zgody — jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę (dotyczy to również zgody na marketing bezpośredni), w każdej chwili masz prawo do cofnięcia zgody. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto nawet w przypadku cofnięcia zgody możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie dopuszczonym lub wymaganym przez przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu : Ponadto możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o nasze (lub strony trzeciej) prawnie uzasadnione interesy. Możemy jednak nadal mieć prawo do przetwarzania Twoich danych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy lub w związku z roszczeniami prawnymi. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

[Ponadto jeśli na mocy przepisów obowiązujących w Twoim kraju masz prawo do określenia, co należy zrobić z danymi po Twojej śmierci — tzn. możesz ustalić zasady dotyczące przechowywania, usuwania oraz ujawniania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci].

Skontaktuj się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem, który znajdziesz w części Administratorzy i dane kontaktowe wg krajów, jeśli chcesz skorzystać z jednego z tych praw lub jeśli masz obawy związane ze sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

ADMINISTRATORZY I DANE KONTAKTOWE WG KRAJÓW

Jeśli najmujesz pojazd lub odwiedzasz witrynę internetową w lokalnej wersji językowej albo strony przeznaczone na urządzenia przenośne w poniższych krajach, odpowiedniego administratora znajdziesz w poniższej tabeli.

Możesz również skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych w razie wszelkich wątpliwości lub pytań dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Inspektorzy ochrony danych zajmują się wszystkimi kwestiami związanymi z ochroną danych, leżącymi w gestii danego administratora danych. Można się z nimi skontaktować pod następującymi adresami:

E-mail: dpo@abg.com

Adres pocztowy: Data Privacy Officer, Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2EW, Wielka Brytania

Telefon: +44 (0)1344 426644

Kraj

Administrator danych

Informacje kontaktowe

Wielka Brytania i Irlandia Północna

Avis Budget UK Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Wielka Brytania i Irlandia Północna

ACL Hire Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Wielka Brytania i Irlandia Północna

Avis Budget EMEA Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Wielka Brytania i Irlandia Północna

Avis Budget Services Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Wielka Brytania i Irlandia Północna

Avis Europe Risk Management Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Wielka Brytania i Irlandia Północna

Zodiac Europe Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Szwecja

Sweden Rent A Car AB

P.O. Box 6050, 171 06, Solna, Sweden

Dania

Avis Budget Denmark A/S

Roskildevej 14, DK-2620 Albertslund, Denmark

Norwegia

RAC Norway AS

Drengsrudbekken 12, Oslo, Asker, 1383, Norway

Włochy

Avis Budget Italia SpA

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Włochy

Bell’Aria S.p.A

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Włochy

Zodiac Italy Spa

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Portugalia

Sovial – Sociedade de Viaturas de Aluguer, Lda.

Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde Alvalade, 6º piso, 1600-616 Lisboa, Portugal

Portugalia

Sovialma – Sociedade de Viaturas de Aluguer, Lda.

Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde Alvalade, 6º piso, 1600-616 Lisboa, Portugal

Francja

Avis Location de Voitures

1, rue du Général Leclerc, 92800 Puteaux

Francja

Milton Location de Voitures

1, rue du Général Leclerc, 92800 Puteaux

Francja

AAA France Cars

10 rue de Luyot, 59 113 Secli

Belgia

Avis Belgium

Kouterveldstraat 14, 1831 Diegem

Luksemburg

Avis Location de Voitures SARL

Aeroport de Findel, L-1110 Findel

Holandia

Avis Budget Autoverhuur

Louis Armstrongweg 4, 1311 RK Almere

Węgry

Avis Budget Group Business Support Centre Kft

Kassak Lajos u. 19-25, 1134 Budapest, Hungary

Hiszpania

Avis Budget Group Contact Centre EMEA SA

World Trade Centre, Edificio Norte 5a Planta, Moll de Barcelona s/n, 08039 Barcelona, Spain

Hiszpania

Avis Alquile Un Coche S.A.

Avenida de Manoteras, nº 32, Edificio C, 28050 Madrid, Spain

Niemcy

Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Laaer Berg Strasse 43, 1100 Vienna, Austria

Niemcy

Avis Autovermietung Gesellschaft GmbH & Co.KG

Zimmersmuehlenweg 21, 61437 Oberursel/Ts., Germany

Szwajcaria

Avis Budget Autovemietung AG

Hofwsenstrasse 36, 8153 Rumlang, Switzerland

Szwajcaria

Garep AG

Hofwsenstrasse 36, 8153 Rumlang, Switzerland

Polska

Jupol-Car Sp. Z.o.o.

Lopuszanska 12A, 02-220, Warsaw, Poland

Austria

Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Laaer Berg Straße 43, 1100 Vienna, Austria

Czechy

Avis Autovermietung GmbH

Organizacni slozka, Klimentska 46, Praha 1, 110 02, Ceská republika

 

NIEZALEŻNE BIURA WYNAJMU

Czy wiesz, że wiele z biur wynajmu Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent oraz France Cars jest niezależnych pod względem własności oraz działalności operacyjnej? Każde z tych biur wynajmu gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe do swoich własnych celów. ABG nie kontroluje wykorzystywania tych danych osobowych przez niezależnych licencjobiorców i franczyzobiorców. Poproś o możliwość zapoznania się z polityką prywatności tych biur wynajmu, jeśli korzystasz z ich usług.

Jeśli korzystasz z usług niezależnego biura wynajmu, licencjobiorca lub franczyzobiorca jest odpowiedzialny za pobieranie i przetwarzanie płatności oraz może organizować własne kampanie mailingowe oraz przesyłać Ci materiały marketingowe w innej formie. ABG nie odpowiada za zgodność z przepisami ochrony danych niezależnych biur wynajmu. Jeśli jednak uważasz, że niezależne biuro wynajmu narusza przepisy prawa w zakresie prywatności, możesz zgłosić swoje obawy Inspektorowi ochrony danych ABG, pisząc na adres dpo@abg.com.

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE

Chcesz z nami porozmawiać? Zapoznaj się z poniższą listą, aby znaleźć najlepszy sposób na skontaktowanie się z nami. Gdy skontaktujesz się z nami, możemy podjąć środki mające na celu weryfikację Twojej tożsamości w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Chcę skontaktować się z...

Jak się z nami skontaktować

 • Działem obsługi klienta Avis i Budget

Odwiedź lokalną wersję językową naszej witryny, aby poznać konkretne dane kontaktowe.

 • Dział obsługi klienta Maggiore Rent

NUMER TELEFONU +39 06 22​456014

ADRES E-MAIL reclami@maggiore.it

ADRES Viale Carmelo Bene, 70 - 00139 Roma

GODZINY PRACY: od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 13:00.