Personuppgiftspolicy

Senaste uppdatering: Maj 2018

Välkommen till integritetsmeddelandet för företagen Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent och France Cars inom Avis Budget Group, Inc. som är belägna inom EU (vi benämner dessa företag ”ABG”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i detta integritetsmeddelande). En komplett förteckning över dessa företag ochderas kontaktuppgifter följer nedan i avsnittet Personuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter enligt land.

Ta dig tid att läsa detta integritetsmeddelande, eftersom det är viktigt att du känner till hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Med ”personuppgifter” avser vi alla uppgifter som är relaterade till en levande person och antingen identifierar eller kan identifiera den personen.

Vår verksamhets och våra tjänsters beskaffenhet är sådan att vi eventuellt måste dela uppgifter med våra oberoende licenstagare. Detta integritetsmeddelande gäller inte för uthyrningsstationer för Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent och France Cars som ägs och drivs av en oberoende licenstagare som inte ägs eller kontrolleras av ABG eller något närståendeföretag eller dotterbolag till ABG. Klicka här för att ta reda på mer om oberoende uthyrningsstationer. Om du har frågor eller synpunkter avseende en oberoende uthyrningsstations användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss på DPO@abg.com.

ABG kan ändra delar av detta integritetsmeddelande då och då och därför uppmanar vi dig att kontrollera det regelbundet. Om vi gör en ändring som har betydande inverkan på dina rättigheter eller, i den utsträckning vi har rätt att göra det, på betydande sätt förändrar vårt sätt att använda dina personuppgifter kommer vi att informera dig via ett tydligt meddelande på våra webbplatser, e-post och/eller reguljär post innan ändringen träder i kraft.

Använd länkarna nedan för att ta reda på mer om våra sätt att samla in, använda, dela och lämna ut personuppgifter:

KOMMA IGÅNG
HYRA ETT FORDON
FORDONSDATA
BILDER OCH VIDEO
ONLINE-DATA
ONLINE-REKLAM
MARKNADSFÖRING
STATISTIK
BARN
UPPGIFTSDELNING
DINA VALMÖJLIGHETER
SKYDDSÅTGÄRDER
UPPGIFTSLAGRING
INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
DIN RÄTT TILL INTEGRITET
PERSONUPPGIFTSANSVARIGA OCH KONTAKTUPPGIFTER ENLIGT LAND
OBEROENDE UTHYRNINGSSTATIONER

KOMMA IGÅNG

ABG vill att du ska känna dig obesvärad av att ge oss åtkomst till dina personuppgifter. Använd detta integritetsmeddelande för att ta reda på vad som händer med dina personuppgifter när du samverkar med ABG och vilka valmöjligheter du har.

Detta integritetsmeddelande gäller inte för våra oberoende licenstagares uthyrningsstationer. Läs våra oberoende licenstagares integritetsmeddelanden för att få information om hur de använder personuppgifter som du tillhandahåller dem.

Detta integritetsmeddelande gäller för de personuppgifter som ABG-företagen samlar in, använder och lämnar ut via din användning av våra produkter och tjänster, antingen online eller offline.

ABG behöver samla in personuppgifter från dig för att kunna hyra ut ett fordon eller tillhandahålla våra övriga tjänster. Vi samlar in personuppgifter när du lämnar över dem till oss, t.ex. via telefon, fax, reguljär post, e-post, vid disken, när du fyller i ett ansöknings- eller registreringsformulär, när du går med i lojalitetsprogrammet Avis Preferred eller via din användning av en av ABG:s webbplatser eller mobilappar eller av våra produkter och tjänster.

Observera att vi, under vissa omständigheter då du inte tillhandahåller personuppgifter som vi kräver, inte kommer att kunna tillhandahålla produkterna och tjänsterna enligt vårt avtal med dig eller efterleva våra rättsliga förpliktelser. Ett exempel på detta är att när du hyr ett fordon från oss kommer vi att kräva uppgifter som ditt namn och din adress, dina betalningsuppgifter och ditt körkort. Om du underlåter att ge oss dessa uppgifter kommer vi inte att kunna hyra ut en bil till dig. Vi underrättar dig om denna situation uppstår och om vilka följderna av att du inte tillhandahåller personuppgifterna kommer att bli.

Ibland kommer vi att kombinera de personuppgifter vi får från dig med uppgifter som vi har fått från andra källor, så att vi kan ge dig en mer anpassad och krångelfri upplevelse. De kan omfatta ditt namn, dina kontaktuppgifter, din resplan, bokningsförfrågningar och andra uppgifter som är relevanta för din bokning. Dessa tredje parter består av:

 • resebyråer eller en extern bokningstjänst som du använde för att göra din bokning,
 • din arbetsgivare eller förening om du använder ett företags- eller föreningskonto,
 • våra licenstagare och våra närstående företag i syfte att skapa ett Wizard-konto eller om du gör en bokning på en uthyrningsstation som drivs av våra närstående företag eller licenstagare för hyrestjänster på en annan uthyrningsstation som drivs av oss samt
 • polisen och andra polisiära myndighetsorgan om du är inblandad i en olycka under hyresperioden, drabbas av förlust, skada eller stöld av fordonet eller om du blir föremål för några böter för fortkörning eller felparkering, vägtullar eller andra trafikrelaterade böter eller begår några andra trafikbrott under din hyresperiod.

De ändamål som vi använder dessa uppgifter för framställs mer detaljerat i övriga delar av detta integritetsmeddelande. Det finns ett antal grunder i dataskyddslagar som ger Avis rätt att använda dina personuppgifter för dessa ändamål. De är: (1) att du har givit oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter för ändamålet (t.ex. om du har givit oss samtycke till att skicka elektronisk marknadsföring till dig), (2) att vi behöver använda personuppgifterna i syfte att uppfylla vårt avtal om att förse dig med produkter eller tjänster (t.ex. använda dina uppgifter för att du ska kunna hyra fordon eller gå med i vårt lojalitetsprogram Avis Preferred), (3) att behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen under förutsättning att vi har vägt upp dessa mot dina rättigheter och intressen samt (4) att vi måste efterleva en rättslig förpliktelse (t.ex. besvara förfrågningar om uppgifter från statliga och polisiära myndigheter).

Dessa berättigade intressen är att: (a) säkerställa effektiv administration och hantering av din relation med oss, inklusive alla hyrestillfällen med oss, (b) förstå hur våra kunder använder våra tjänster och hantera vår vagnpark, (c) utföra forskning och analyser av vilka tjänster eller produkter våra kunder vill ha eller hur de skulle vilja att vi förbättrar våra tjänster och produkter, (d) förstå hur våra kunder använder våra webbplatser och appar och identifiera eventuella problem med användningen av våra webbplatser och appar och hur vi kan förbättra kundernas upplevelser av dem, (e) informera våra kunder om de olika produkter och tjänster vi kan erbjuda dem, (f) förstå och reagera på feedback från kunder, (g) uppnå bättre utformning och anpassning av de kampanjer och förmåner vi erbjuder våra kunder, (h) förhindra, upptäcka eller utreda obehörig användning av våra fordon och system och säkerställa att vi efterlever gällande lag och vår policy samt (i) hantera eventuella tvister och olyckor och skaffa juridisk eller annan fackmässig rådgivning.

Om det är tillåtet kommer vi att samla in teknisk information om dina enheter när du använder vår webbplats och app. Du kan ta reda på mer om vår datainsamling online genom att läsa avsnittet Online-data.

HYRA ETT FORDON

När du gör en bokning, hyr ett fordon eller går med i ett av våra program, exempelvis ett företagsprogram eller lojalitetsprogrammet Avis Preferred, samlar vi in de uppgifter du tillhandahåller för våra tjänster (t.ex. att hyra ut ett fordon, inklusive upprättande av hyresavtalet så som framställs i våra allmänna hyresvillkor, specifika lokala villkor och hyresavtalet, vilket tillhandahåller eventuella beställda tillval, att ta emot betalning, förhandsgodkännanden och depositionsavgifter samt att tillhandahålla rabatter och erbjudanden eller andra förmåner) och för våra berättigade affärsintressen (t.ex. forskning och utveckling av nya produkter och tjänster, genomföra kontroller avseende bedrägerier och säkerhet samt hävda våra juridiska rättigheter). De uppgifter vi samlar in omfattar:

 • namn
 • e-postadress (om du bokar online eller vill få kvitton via e-post)
 • hemadress (för körkortsverifiering och fakturering)
 • uppgifter om arbetsgivaren och företagets adress (om du är medlem i ett företagsprogram)
 • telefonnummer som vi kan nå dig på
 • födelsedatum (för körkortsverifiering och rättsliga krav)
 • kön (för körkortsverifiering)
 • betalningsuppgifter som ditt kredit- eller betalkort (säkerhetskoden används endast för transaktionen – vi behåller den inte)
 • skatteregistreringsnummer (på specifik förfrågan)
 • uppgifter från körkort och/eller annan myndighetsutfärdad legitimation, inklusive om du är en ytterligare förare för det specifika hyrestillfället (för körkortsverifiering och rättsliga krav)
 • uppgifter från en annan typ av legitimation, t.ex. ett pass eller ett nationellt ID-kort om ditt körkort inte har ett fotografi eller fotografiet inte liknar dig och/eller ett adressbevis som exempelvis en elräkning (för säkerhetssyfte och åtgärder mot bedrägerier). De uppgifter vi samlar in och lagrar kommer endast att omfatta din fotolegitimation om du blir informerad om det
 • särskilda rabattkoder, partnermedlemsnummer, medlemskap i föreningar, företagsförmånsprogram (om du begär rabatter, särskilda förmåner och poängprogram)
 • särskilda förfrågningar och önskemål, inklusive:
  • dina önskemål avseende tillval som självriskeliminering och andra försäkringar
  • om en leverans- eller hämtningstjänst är tillgänglig, den adress där vi kommer att leverera eller hämta fordonet och eventuella tillval som du har beställt samt
 • andra uppgifter som kan behövas för att hyra ut ett fordon till dig och/eller tillhandahålla tjänster.

Vissa fordon levereras utrustade med GPS eller en liknande typ av spårningsenhet som också kan samla in uppgifter om fordonet. Gå till avsnittet Fordonsdata för att ta reda på vilka fordonsdata vi samlar in.

Om du råkar ut för en olycka eller drabbas av förlust, stöld eller skada på fordonet under hyresperioden eller drabbas av något mekaniskt fel kommer vi att samla in uppgifter avseende incidenten, inklusive din rapport om incidenten och alla rapporter från polisen och andra tredje parter, inklusive uppgifter om inblandade personer tillsammans med detaljer om eventuella person- och/eller fordonsskador och skador på tillval. Vi kommer att använda dessa uppgifter för att utföra vårt avtal med dig (t.ex. hyresavtalet och/eller villkoren för eventuella tillval), för våra berättigade affärsintressen (t.ex. skaffa ersättning för eventuella förluster eller skador på fordonet), för att efterleva våra rättsliga förpliktelser (t.ex. lämna nödvändig information om incidenten till ansvariga myndigheter) samt upprätta, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk som uppstår som resultat av en sådan incident.

Under hyresperioden kommer vi att samla in uppgifter om var och när du hyrde fordonet, var och när du återlämnade fordonet, önskemål om försäkringar, bränsleförbrukning, mätarställning, olyckshistorik och andra uppgifter som är relaterade till fordonet och din användning av det. Dessa uppgifter krävs för att kunna förse dig med de tjänster du begärde inom ramen för hyresavtalet eller för våra berättigade affärsintressen (t.ex. för att övervaka användningen av vår vagnpark).

I tillägg till de ändamål som anges ovan använder vi dessa uppgifter för att förstå våra kunder bättre och förse dig med relevanta erbjudanden.

Vi kommer även att samla in uppgifter om böter för fortkörning eller felparkering, vägtullar eller andra trafikrelaterade böter eller eventuella andra trafikbrott som du begår under din hyresperiod, om sådana uppgifter lämnas ut till oss av någon polisiär myndighet. Vi kommer att använda dessa uppgifter för att hantera sådana böter eller brott i enlighet med villkoren i ditt hyresavtal med oss.

Om du informerar oss om att du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver ett anpassat fordon eller andra förarhjälpmedel kommer vi att använda dessa uppgifter för att kunna leverera den tjänst du har beställt och när du har givit oss ditt uttryckliga samtycke till att använda uppgifterna.

När du ringer till oss (från en valfri telefon) kan vi spela in eller övervaka samtalet med avseende på kvalitetskontroll, utbildning och liknande ändamål.

När du köper ett presentkort eller en kupong samlar vi in mottagarens namn och fysiska adress så att vi kan leverera din beställning. Vi kommer endast att använda dessa uppgifter för det specifika ändamål som de samlades in för. Om du tror att en av dina kontakter har tillhandahållit oss dina personuppgifter och vill begära att de ska raderas från vår databas ska dukontakta kundtjänst via den information som framställs i avsnittet Personuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter enligt land nedan.

AVIS PREFERRED

Om du bestämmer dig för att gå med i vårt lojalitetsprogram Avis Preferred kommer vi att samla in och lagra ditt namn, dina kontaktuppgifter, dina körkortsuppgifter och ditt födelsedatum för att skapa ett Avis Preferred-konto åt dig i enlighet med villkoren för Avis Preferred.

Vi kommer att använda dessa uppgifter, tillsammans med uppgifter avseende dina tidigare och framtida hyrestillfällen, för att ge dig möjlighet att utnyttja medlemsförmånerna i Avis Preferred, inklusive snabb behandling vid våra uthyrningsdiskar, tillgång till självbetjäningsfunktioner för uthyrning via vår app samt för att förse dig med andra förmåner som du har rätt till inom ramen för programmet, t.ex. fria uppgraderingar och fria uthyrningar.

Dessa uppgifter används dessutom för att skräddarsy de meddelanden som vi kan skicka till dig och/eller de kampanjer vi kan erbjuda dig då och då som medlem i Avis Preferred.

Vi kommer även att använda dessa uppgifter för våra interna analyser av hur våra kunder använder våra tjänster och för att förbättra vårt sätt att tillhandahålla våra tjänster.

FÖRSÄKRINGSPRODUKTER

Om du har beställt någon av de försäkringsprodukter vi erbjuder för din hyresperiod, t.ex. Personlig olycksfallsförsäkring (SPAI), kommer vi att lämna över dina personuppgifter till försäkringsgivaren som återförsäkrar den produkten i samband med att du ingår ett avtal med försäkringsgivaren om den produkten. Du kommer att bli informerad om försäkringsgivarens namn när du beställer produkten.

Om du gör ett anspråk inom ramen för en av dessa försäkringsprodukter kommer dina personuppgifter som är relaterade till anspråket att lämnas ut till försäkringsgivaren och eventuella anspråksadministratörer. Vi gör detta för att uppfylla villkoren i vårt avtal med dig och för att upprätta, utöva eller försvara oss mot eventuella därmed sammanhängande rättsliga anspråk.

Försäkringsgivarens användning av dina personuppgifter kommer att omfattas av villkoren i dess integritetsmeddelande.

FORDONSDATA

Vissa fordon som du hyr från ABG har tillverkats eller utrustats med inbyggda enheter för att upprätta anslutning till internet (ansluten bil), vilket ger oss möjlighet att skicka kommandon till och ta emot information från fordonet, inklusive geolokaliseringsdata från en GPS. Om du hyr en ansluten bil från oss kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med detta meddelande och bilagan om integritet i samband med anslutna bilar som ingår i de allmänna hyresvillkoren (eller ett liknande meddelande avseende anslutna bilar som vi kan tillhandahålla i framtiden).

BILDER OCH VIDEO

Så som anges med skyltar på uthyrningsstationen är vissa av ABG:s uthyrningsstationer utrustade med videosystem för övervakning av säkerheten, samt kameror som filmar våra fordon när de kör ut från eller in på parkeringsplatsen.

ONLINE-DATA

När du hämtar, besöker och använder våra webbplatser och/eller appar samlar ABG automatiskt in vissa tekniska uppgifter. Detta avsnitt förklarar vilka tekniska uppgifter vi samlar in och varför vi gör det.

IP-adresser och andra automatiskt insamlade uppgifter : Vi kan samla in din IP-adress när du besöker våra webbplatser, i syfte att hjälpa oss att diagnostisera problem med våra datorer, för systemadministration, för att skicka sammanslagna uppgifter till våra affärspartner samt för att granska utnyttjandet av vår webbplats. Vi länkar normalt sett inte IP-adresser till några personidentifierande uppgifter. Under särskilda omständigheter kan vi använda IP-adresser för att hjälpa oss att identifiera dig om vi anser att det är nödvändigt för att genomdriva efterlevnad av våra webbplatsvillkor eller för att skydda vår tjänst, vår webbplats, våra användare eller andra. Vi kan också samla in uppgifter om din typ av webbläsare, internetleverantör (ISP), hänvisande/utgångssidor, filer som visas på vår plats (t.ex. HTML-sidor, grafik osv.), operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata för att analysera sammanlagda trender och administrera platsen.

Sessionsuppspelning : När du besöker vår webbplats spelar vi ibland in uppgifter om din webbläsningssession på platsen, inklusive vilka sidor du besökte och alla formulär du fyllde i på webbplatsen. Vi granskar dessa uppgifter för att identifiera eventuella tekniska problem i driften av våra platser och för att förbättra deras användargränssnitt. Vi anlitar en tredje part för att hjälpa oss med denna tjänst och dessa uppgifter kommer att lämnas vidare till den tredje parten för detta ändamål, men uppgifterna lämnas inte ut till någon annan tredje part.

Cookies och annan liknande teknik : Läs vår policy för cookies på cookie-policy för att se detaljerad information om hur vi använder cookies.

Mobil statistik : När du hämtar och använder vår app för Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent eller France Cars använder vi mobil statistikprogramvara för att hjälpa oss att skaffa bättre kunskap om hur vår app fungerar i din mobila enhet. Vår statistik kan omfatta hur ofta du använder appen, hur du använder appen, sammanlagd användning, prestandauppgifter och var du hämtade appen från. Läs avsnittet Statistik om du vill ta reda på mer om hur vi använder uppgifterna för forskning.

Mobil GPS och pushnotiser : Om du ger ditt samtycke kan vi samla in platsmarkeringar med hjälp av GPS-enheten i din enhet medan du använder vår app för Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent eller France Cars. Kännedom om ungefär var du befinner dig hjälper appen att ge dig bättre service, t.ex. att hitta den närmaste uthyrningsstationen för Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent eller France Cars. Detta kan dessutom ge oss möjlighet att skicka pushnotiser eller andra meddelanden till dig baserat på var du befinner dig (t.ex. specialerbjudanden i närheten) och tillhandahålla vissa tjänster som notiser om ankomst och återlämnande, information om var fordonet står, tillgängliga uppgraderingar osv. Vi kommer endast att dela dessa uppgifter till vår leverantör av kartor i syfte att tillhandahålla dig våra tjänster. I syfte att säkerställa att du får korrekta notiser måste vi samla in vissa uppgifter om din enhet, t.ex. operativsystem och användar-ID. Om du inte längre vill dela din plats eller ta emot pushnotiser från appen kan du när som helst justera inställningarna i din mobila enhet för att inaktivera överföring av geolokaliseringsdata eller stoppa överföringen av pushnotiser. Kom dock ihåg att om du inaktiverar dessa funktioner kommer du inte att få någon information som är skräddarsydd för din plats eller särskilda platsbaserade erbjudanden.

ONLINE-REKLAM

ABG anlitar tredje parter för att tillhandahålla online- eller elektroniska annonser å våra vägnar. Dessa tredje parter använder uppgifter om dina besök på våra webbplatser och om appanvändningen för att skicka anpassade annonser som du kan vara intresserad av. ABG och våra externa reklampartner samlar in dessa uppgifter med hjälp av cookies, skript, pixelkoder, e-koder, spårningspixlar och annan liknande teknik, i enlighet med vår Cookie-policy.

MARKNADSFÖRING

ABG kan dela personuppgifter med tredje parter (så som beskrivs i avsnittet Uppgiftsdelning) för att hjälpa oss med våra marknadsförings- och kampanjprojekt, t.ex. för att hantera våra sidor på sociala medier, arrangera pristävlingar och andra kampanjer eller skicka marknadsföringsmeddelanden.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig om du har givit oss samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden eller om det på annat sätt är tillåtet för oss att göra det enligt gällande lag. Dessa marknadsföringsmeddelanden kommer att skickas antingen elektroniskt eller till din fysiska adress.

Vill du inte ta emot kampanj- och marknadsföringsmeddelanden från ABG och våra partner via reguljär post, e-post eller sms? Inga problem! Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till direkt marknadsföring eller informera oss om att du inte vill ta emot sådana marknadsföringsmeddelanden. Se avsnittet Dina valmöjligheter nedan för att ta reda på vad du kan göra.

STATISTIK

Vi använder statistikprogramvara, t.ex. Adobe Analytics, Google Analytics och andra, för att skaffa bättre kunskap om hur vår programvara fungerar på våra webbplatser och i våra appar i din enhet. Dessa programverktyg registrerar tekniska uppgifter om din enhet tillsammans med användningsuppgifter som hur ofta du använder vår webbplats eller app, vilka webbplats- eller appfunktioner du använder eller inte använder eller vilka sidor du besöker på webbplatsen, sammanlagd användning, prestandauppgifter, var appen hämtades från samt uppgifter om ditt besök på platsen, inklusive om en del av klickströmmen till, genom och från vår webbplats. Ytterligare information om dessa verktyg framställs i vår Cookie-policy.

Vill du veta vad som händer när du besöker våra webbplatser eller använder våra appar? Läs avsnittet Online-data.

BARN

ABG:s webbplatser, appar och tjänster är inte avsedda för barn under 16 års ålder. Detta omfattar alla länkar till andra webbplatser som vi tillhandahåller för din bekvämlighets skull. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn av någon som helst anledning. Om du tror att ABG har personuppgifter om ditt barn eller en annan minderårig kan du kontaktavårt dataskyddsombud på den adress som anges i avsnittet Personuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter enligt land.

UPPGIFTSDELNING

ABG kan använda och dela dina personuppgifter och fordonsdata på följande sätt med närstående och icke-närstående organisationer:

Mottagare

Syfte

Rättslig grund för behandling

Oberoende licenstagare/franchisetagare och nätverksleverantörer, i syfte att utföra vårt avtal med dig och för att förstå hur du använder våra tjänster och för att förbättra vår verksamhet

 • Göra och bekräfta din hyresbokning
 • Tillhandahålla vårt förmånsprogram och uppdatera partnerpoäng och -förmåner
 • Ansluta till dina företags- och affärskonton
 • Erbjuda navigeringshjälp eller resvägsplanering
 • Tillhandahålla kundassistans
 • Lösa vägtulls-, trafik- eller parkeringsförseelser
 • Behandla anspråk relaterade till olyckor och/eller personskador
 • Tillhandahålla vägassistanstjänster
 • Skydda eller försvara våra, våra medarbetares, våra kunders eller andras rättigheter eller välbefinnande
 • Verifiera säkra förarvillkor för kvalificerade förare
 • Utförande av avtalet
 • Berättigade intressen
 • Rättslig förpliktelse eller
 • Samtycke

Resebyråer, i syfte att utföra vårt avtal med dig när du använder en resebyrå och för att förstå hur du använder våra tjänster och för att förbättra vår verksamhet

 • Göra och bekräfta din hyresbokning
 • Behandla betalningar och återbetalningar
 • Erbjuda navigeringshjälp eller resvägsplanering
 • Tillhandahålla kundassistans
 • Tillhandahålla vägassistanstjänster
 • Skydda eller försvara våra, våra medarbetares, våra kunders eller andras rättigheter eller välbefinnande
 • Utförande av avtalet eller
 • Berättigade intressen.

Din arbetsgivare eller organisation, i syfte att tillhandahålla förmånerna i ett företags- eller föreningsprogram och för att förstå hur du använder våra tjänster och för att förbättra vår verksamhet

 • Verifiera förares körkort eller annan legitimation
 • Verifiera berättigande till att använda särskilda konto- och rabattkoder
 • Ansluta till dina företags- och affärskonton
 • Utförande av avtalet eller
 • Berättigade intressen.

Mäklare, i syfte att utföra vårt avtal med dig när du bokar en hyrbil via deras tjänst och för att skydda vår verksamhet mot bedrägeri och obetalda skulder

 • Göra och bekräfta din hyresbokning
 • Behandla betalningar och återbetalningar
 • Tillhandahålla kundassistans
 • Hantera indrivning av skulder
 • Bedrägerikontroller
 • Berättigade intressen.

Bokningssystem, i syfte att utföra vårt avtal med dig när du använder ett bokningssystem och för att förstå hur du använder våra tjänster och för att förbättra vår verksamhet

 • Göra och bekräfta din hyresbokning
 • Verifiera berättigande till att använda särskilda konto- och rabattkoder
 • Behandla betalningar och återbetalningar
 • Skydda eller försvara våra, våra medarbetares, våra kunders eller andras rättigheter eller välbefinnande
 • Utförande av avtalet eller
 • Berättigade intressen.

Kreditkortsutfärdare, i syfte att erhålla betalning från dig

 • Behandla betalningar och återbetalningar
 • Bedrägerikontroller
 • Hantera indrivning av skulder
 • Utförande av avtalet eller
 • Berättigade intressen.

Den företagskontoansvarige, i syfte att tillhandahålla förmånerna i ett företags- eller föreningsprogram och för att förstå hur du använder våra tjänster och för att förbättra vår verksamhet

Om du hyr med ett företagskonto, medlemskonto eller annat liknande affärsenhetskonto kan vi dela personuppgifter med den organisation som hanterar kontot för sina egna ändamål. Vi rekommenderar att du läser den organisationens integritetspolicy för att få mer information om dess integritetspraxis.

 • Utförande av avtalet eller
 • Berättigade intressen.

Marknadsföringsombud, i syfte att tillhandahålla förmånerna i ett företags- eller föreningsprogram och för att förstå hur du använder våra tjänster och för att förbättra vår verksamhet

 • Tillhandahålla vårt förmånsprogram och uppdatera partnerpoäng och -förmåner
 • Skydda eller försvara våra, våra medarbetares, våra kunders eller andras rättigheter eller välbefinnande
 • Utförande av avtalet eller
 • Berättigade intressen.

IT-tjänsteleverantörer, inklusive IT-plattformsleverantörer och leverantörer av statistiktjänster för webbplatser, i syfte att utföra vårt avtal med dig och för att förstå hur du använder våra tjänster och för att förbättra vår verksamhet

 • Tillhandahålla support för våra IT-system och vår infrastruktur
 • Tillhandahålla underhållstjänster för våra IT-system och vår infrastruktur
 • Leverera datalagring och andra databehandlingstjänster
 • Tillhandahålla statistiktjänster avseende din användning av vår webbplats för att identifiera eventuella tekniska eller användargränssnittsproblem och/eller förbättringsbehov i samband med webbplatsen
 • Berättigade intressen.

Myndigheter, reglerande organ och polisiära organ, i syfte att uppfylla våra rättsliga förpliktelser

 • Verifiera ditt körkort och säkerställa att du uppfyller villkoren för säkra förare
 • Lämna ut uppgifter till dessa myndigheter och organ på deras begäran efter vad som krävs eller är tillåtet enligt gällande lag
 • Vidta åtgärder avseende olagliga aktiviteter, trafikförseelser eller brott mot tjänstevillkor
 • Om vi i god tro anser att det föreligger en nödsituation som utgör ett hot mot din eller en annan persons säkerhet
 • Enligt vad som på annat sätt krävs eller är tillåtet enligt gällande lag
 • Rättsliga krav eller
 • Berättigade intressen.

Försäkringsbolag och anspråksadministratörer med avseende på någon försäkringsprodukt du köper i samband med att du hyr ett fordon

 • Tillhandahålla och administrera den försäkringsprodukt du har beställt
 • Hantera anspråk som kan göras inom ramen för den tecknade försäkringen
 • Utförande av avtalet eller
 • Berättigade intressen.

 

Vi kan dessutom överföra eller överlåta dina personuppgifter till tredje parter som resultat av eller i samband med försäljning, fusion, konsolidering, ändrat ägarförhållande, överlåtelse av tillgångar, konkurs, omorganisation eller likvidering. Det kan också hända att vi är engagerade i att försvara ett rättsligt anspråk, varvid uppgifter om dig som är relevanta för anspråket kan lämnas ut till tredje parter som resultat av eller i samband med därmed sammanhängande rättsliga förfaranden.

 

I enlighet med avsnittet Marknadsföring kan vi dela dina uppgifter med affärs- och kampanjpartner (om du har givit ditt samtycke till sådan uppgiftsdelning) i syfte att skicka ut information om produkter och tjänster som du eventuellt gillar. Om du bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot sådana kampanj- och marknadsföringsmeddelanden kan du läsa avsnittet Dina valmöjligheter för att ta reda på hur du kan avstå.

DINA VALMÖJLIGHETER

Om du vill avstå från att ta emot kampanj- och marknadsföringsmeddelanden via e-post, sms, reguljär post eller andra kommunikationsvägar från ABG eller våra kampanjpartner som beskrivs i avsnittet Marknadsföring kan du göra det på ett av följande sätt:

 • Logga in på ditt konto och uppdatera din profil.
 • Klicka på ”unsubscribe” (säg upp prenumerationen) längst ned i ett e-postmeddelande som vi skickar till dig.
 • Gå till avsnittetPersonuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter enligt land för att skicka e-post till den kundtjänstrepresentant som är lämpligast för dig.

Gör så här för att stoppa reklammeddelanden via sms:

 • För Avis-kunder: skicka ordet ”STOP” till 48400.
 • För Budget-kunder: skicka ordet ”STOP” till 36300.
 • För Maggiore Rent-kunder: skicka ordet ”STOP” till 48400.

Om du avstår från att ta emot kampanj- och marknadsföringsmeddelanden kan vi fortfarande kontakta dig avseende vår affärsrelation med dig, t.ex. om kontostatus och aktivitetsuppdateringar, undersökningsförfrågningar med avseende på produkter och tjänster som vi har tillhandahållit dig efter att du hyrt från oss, bokningsbekräftelser eller svar på dina förfrågningar eller klagomål samt liknande kommunikation.

Vill du avsluta ditt konto, sluta göra affärer med ABG eller på annat sätt avstå från ABG:s insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter? I så fall beklagar vi att du lämnar oss. Kontakta vårkundtjänstrepresentant i enlighet med avsnittetPersonuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter enligt land.

Du kan också läsa om dina rättigheter i avsnittetDin rätt till integritet.

SKYDDSÅTGÄRDER

Dina personuppgifters säkerhet är mycket viktig för oss. Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter skyddas mot användning, åtkomst, utlämnande, förändring, förstörelse eller förlust på otillåtet sätt. För ekonomiska uppgifter eller betalningsuppgifter använder vi brandväggar och kryptering via protokollet Transport Layer Security (TLS). Vi tar säkerheten på största möjliga allvar, men eftersom inget system är 100 % säkert kan vi inte garantera fullständigt skydd för dina personuppgifter i längre utsträckning än någon annan organisation kan göra det.

Vi ber aldrig om ekonomiska uppgifter eller betalningsuppgifter, t.ex. ditt kreditkortsnummer, lösenord, kontonummer eller pin-kodsnummer, i e-postmeddelanden, sms eller annan kommunikation med dig. Kom ihåg att alltid kontrollera att den webbplats där du blir ombedd att ange ekonomiska uppgifter eller betalningsuppgifter i samband med vår uthyrning eller våra tjänster verkligen drivs av ABG eller dess närstående företag. Om du får en misstänkt förfrågan ska du avhålla dig från att lämna över dina uppgifter och omedelbart rapportera incidenten till en av vårakundtjänstrepresentanter som anges i avsnittetPersonuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter enligt land.

Du ansvarar för att hålla ditt kontos lösenord, ditt medlemsnummer och ditt pin-kodsnummer säkra och skyddade. Dela dem aldrig med någon annan. Om det förekommer obehörig användning eller något säkerhetsbrott som berör dina uppgifter måste du kontakta oss så snart som möjligt med hjälp av de kontaktuppgifter för kundtjänst som anges nedan.

UPPGIFTSLAGRING

ABG behåller inte dina personuppgifter längre än det rimligen är nödvändigt eller krävs enligt gällande lag. Hur länge vi behåller dem är till stor del beroende av uppgifternas typ och ändamål.

De kriterier vi använder för att fastställa lagringsperioden för vissa uppgiftskategorier är:

 • den period då du är medlem i Avis Preferred eller något annat lojalitetsprogram som vi bedriver eller medlem i något företagsprogram
 • hur ofta du hyr från oss eller när ditt senaste hyrestillfälle inträffade
 • om det inte finns avtalsmässiga eller rättsliga förpliktelser som kräver att vi lagrar uppgifterna under en viss tid
 • om det förekommer ett pågående rättsligt anspråk avseende någon fordonshyra som du har gjort hos oss eller som på annat sätt är relaterat till din relation med oss
 • om någon tillämplig lag, stadga eller förordning medger en viss lagringsperiod
 • om personuppgifterna anses tillhöra en särskild uppgiftskategori som normalt skulle innebära att en kortare lagringsperiod tillämpas samt
 • vilka förväntningarna på lagringen var när vi fick personuppgifterna.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Uthyrning

Eftersom vi erbjuder möjligheter att hyra fordon och dra fördel av våra tjänster på många platser runt om i världen kommer vi att överföra dina personuppgifter till våra närstående företag, oberoende licenstagare och resebyråer på olika platser i syfte att uppfylla din hyresbeställning och/eller ingå ett hyresavtal. Den exakta plats som dina personuppgifter överförs till är beroende av var uthyrningsstationen är belägen. En förteckning över våra uthyrningsstationer finns på vår webbplats https://www.avis.se/avis-produkter/hyrbilskontor.

Många av de länder som dina personuppgifter kan överföras till för dessa ändamål och som ligger utanför EU omfattas inte av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå avseende skydd för personuppgifter i landet. Detaljerad information om sådana specifika länder finns på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en .

Dessa överföringar görs antingen på grund av att de är nödvändiga för utförandet av ett avtal som du är en part i eller för åtgärder innan ett avtal ingås. Som alternativ kan adekvat dataskydd säkerställas via standardmässiga dataskyddsklausuler som vi har upprättat med den relevanta mottagaren. En kopia av dessa standardmässiga dataskyddsklausuler kanbeställas via vårt dataskyddsombud på den adress som framställs i avsnittet Personuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter enligt land.

Verksamhetsändamål

Dessutom gäller att de uppgifter vi samlar in från dig kan överföras till och lagras hos IT-leverantörer som bedriver verksamhet å våra vägnar. Dessa omfattar i synnerhet hostingleverantören för vårt bokningssystem som är belägen i USA. Vi överför också uppgifter till ett antal leverantörer av affärstillämpningar, t.ex. CRM- och marknadsföringstillämpningar, liksom leverantörer av marknadsföringstjänster. Dessa leverantörer är primärt belägna i USA.

USA omfattas inte av Europeiska kommissionens beslut avseende skydd för personuppgifter. Adekvat dataskydd säkerställs i stället via standardmässiga dataskyddsklausuler som vi har upprättat med den tredje parten. En kopia kan beställas via vårt dataskyddsombud på den adress somframställs i avsnittet Personuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter enligt land.

Vår verksamhets globala beskaffenhet innebär att vi även överför uppgifter mellan koncernföretagen inom Avis Budget Group, Inc., eftersom koncernen använder gemensamma IT-funktioner för vissa aktiviteter. Överföringar från EU för dessa ändamål görs primärt till USA, även om det också är möjligt att överföringar görs till andra länder. USA och många av de andra länder som ligger utanför EU omfattas inte av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå avseende skydd för personuppgifter i landet. Adekvat dataskydd säkerställs i stället via standardmässiga dataskyddsklausuler som vi har upprättat med mottagaren. En kopia kan beställas via vårtdataskyddsombud på den adress som framställs i avsnittet Personuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter enligt land.

DIN RÄTT TILL INTEGRITET

I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar kan du ha följande rättigheter med avseende på vår behandling av dina personuppgifter:

 • Rätt till åtkomst – du kan ha rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att begära stödjande information som förklarar hur personuppgifterna används.

 • Rätt till rättelse – du kan ha rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig.

 • Rätt till radering – du kan ha rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig.

 • Rätt att begränsa behandling – i vissa situationer kan du ha rätt att begära att vi inte använder de personuppgifter som du har tillhandahållit (t.ex. om du anser att de är felaktiga).

 • Rätt till dataportabilitet – du kan ha rätt att få vissa av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att ta tillbaka samtycke – om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke (inklusive samtycke till direktmarknadsföring) har du rätt att ta tillbaka samtycket när som helst. Detta kommer dock inte att påverka lagligheten för den behandling som ägde rum innan samtycket togs tillbaka. Dessutom gäller att även om du tar tillbaka samtycket kan vi fortsätta att behandla dina personuppgifter enligt vad som medges eller krävs enligt gällande lag. •  
 •  

Rätt att göra invändningar : Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse (eller en tredje parts berättigade intresse) kan du dessutom göra invändningar mot detta. Vi kan dock ha rätt att fortsätta behandlingen av dina uppgifter baserat på våra berättigade intressen eller om det är relevant för rättsliga anspråk. Du kan också ha rätt att göra invändningar om vi behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka ut direktmarknadsföring.

[Dessutom kommer du, om det medges specifikt enligt lokal lag, att ha rätt att definiera riktlinjer för efterhandsbehandling – vilket innebär att du kan definiera riktlinjer avseende lagring, radering och utlämnande av dina personuppgifter när du är avliden.]

Kontakta vårt dataskyddsombud på den adress som framställs i avsnittet Personuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter enligt land om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har synpunkter på vårt sätt att behandla dina personuppgifter. Du har också rätt att framföra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar.

PERSONUPPGIFTSANSVARIGA OCH KONTAKTUPPGIFTER ENLIGT LAND

Om du hyr ett fordon eller besöker en lokal version av våra webbplatser eller mobila platser i följande länder är den organisation som anges i tabellen personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud rörande eventuella problem eller frågor avseende vår behandling av dina personuppgifter. De agerar som dataskyddsombud rörande alla personuppgiftsansvariga som anges nedan och kan nås på:

E-post: dpo@abg.com

Postadress: Data Privacy Officer, Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, RG12 2EW, Storbritannien

Telefon: +44 (0)1344 426644

Land

Personuppgiftsansvarig

Kontaktinformation

Storbritannien

Avis Budget UK Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Storbritannien

ACL Hire Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Storbritannien

Avis Budget EMEA Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Storbritannien

Avis Budget Services Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Storbritannien

Avis Europe Risk Management Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Storbritannien

Zodiac Europe Limited

Avis Budget House, Park Road, Bracknell, Berkshire, United Kingdom, RG12 2EW

Sverige

Sweden Rent A Car AB

P.O. Box 6050, 171 06, Solna, Sweden

Danmark

Avis Budget Denmark A/S

Roskildevej 14, DK-2620 Albertslund, Denmark

Norge

RAC Norway AS

Drengsrudbekken 12, Oslo, Asker, 1383, Norway

Italien

Avis Budget Italia SpA

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Italien

Bell’Aria S.p.A

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Italien

Zodiac Italy Spa

Viale Carmelo Bene n° 70, 00139 Roma

Portugal

Sovial – Sociedade de Viaturas de Aluguer, Lda.

Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde Alvalade, 6º piso, 1600-616 Lisboa, Portugal

Portugal

Sovialma – Sociedade de Viaturas de Aluguer, Lda.

Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde Alvalade, 6º piso, 1600-616 Lisboa, Portugal

Frankrike

Avis Location de Voitures

1, rue du Général Leclerc, 92800 Puteaux

Frankrike

Milton Location de Voitures

1, rue du Général Leclerc, 92800 Puteaux

Frankrike

AAA France Cars

10 rue de Luyot, 59 113 Secli

Belgien

Avis Belgium

Kouterveldstraat 14, 1831 Diegem

Luxemburg

Avis Location de Voitures SARL

Aeroport de Findel, L-1110 Findel

Nederländerna

Avis Budget Autoverhuur

Louis Armstrongweg 4, 1311 RK Almere

Ungern

Avis Budget Group Business Support Centre Kft

Kassak Lajos u. 19-25, 1134 Budapest, Hungary

Spanien

Avis Budget Group Contact Centre EMEA SA

World Trade Centre, Edificio Norte 5a Planta, Moll de Barcelona s/n, 08039 Barcelona, Spain

Spanien

Avis Alquile Un Coche S.A.

Avenida de Manoteras, nº 32, Edificio C, 28050 Madrid, Spain

Tyskland

Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Laaer Berg Strasse 43, 1100 Vienna, Austria

Tyskland

Avis Autovermietung Gesellschaft GmbH & Co.KG

Zimmersmuehlenweg 21, 61437 Oberursel/Ts., Germany

Schweiz

Avis Budget Autovemietung AG

Hofwsenstrasse 36, 8153 Rumlang, Switzerland

Schweiz

Garep AG

Hofwsenstrasse 36, 8153 Rumlang, Switzerland

Polen

Jupol-Car Sp. Z.o.o.

Lopuszanska 12A, 02-220, Warsaw, Poland

Österrike

Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

Laaer Berg Straße 43, 1100 Vienna, Austria

Tjeckien

Avis Autovermietung GmbH

Organizacni slozka, Klimentska 46, Praha 1, 110 02, Ceská republika

 

OBEROENDE UTHYRNINGSSTATIONER

 

Visste du att många uthyrningsstationer för Avis, Budget, Payless, Maggiore Rent och France Cars ägs och drivs av oberoende företag? Var och en av dessa uthyrningsstationer samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter för egna ändamål. ABG har ingen kontroll över de oberoende licens- eller franchisetagarnas användning av dessa personuppgifter. Vi rekommenderar därför att du läser uthyrningsstationens integritetsmeddelande.

När du samverkar med en oberoende uthyrningsstation har licens- eller franchisetagaren ansvaret för att ta emot och behandla betalningar och de kan kontakta dig med sina egna e-postkampanjer och andra typer av marknadsföring. ABG har inget ansvar för den oberoende uthyrningsstationens efterlevnad av integritetsrelaterade lagar. Om du anser att den oberoende uthyrningsstationen bryter mot sådana lagar kan du dock rapportera detta till ABG:s dataskyddsombud på dpo@abg.com.

KONTAKTA OSS

Vill du tala med oss? Läs vidare för att hitta det bästa sättet att nå oss. När du kontaktar oss kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet för säkerhetsändamål.

Jag vill …

Hur du når oss

 • Kontakta kundtjänst för Avis och Budget

Kontaktinformationen finns på webbplatsen för ditt land.

 • Kontakta kundtjänst för Maggiore Rent

TELEFONNUMMER +39 06 22​456014

E-POSTADRESS reclami@maggiore.it

ADRESS Viale Carmelo Bene, 70 - 00139 Roma

ÖPPETTIDER Måndag – fredag, 09.00–13.00